OVERZICHT ARTIKELS
 JAARBOEKEN en GOKLOTIJDINGEN
 
Auteur Titel Pag
JAARBOEK 1961    
Carnoy A. Inleiding 1
Carnoy A. Introduction 2
Van Buyten L. Het brandewijn- en tabaksverbruik in het kwartier Leuven tijdens de regering van Maria-Theresia (1740-1780) 3
V/d Stukken H. De levensduurte in de stad Leuven op het einde van het Oude Regime (1770-1789) 18
Meulemans Alf. De vroedvrouw in vroeger tijden, 25
Antheunis L. Quelques exilés anglais célèbres dont la sépulture se trouve en la collégiale Saint-Pierre à Louvain 33
Halflants J. La Dyle, frontière entre le mosan roman et le roman scaldien ? 39
Antheunis L. Le général Francisco de Miranda, célèbre Vénezuelien au service de la Révolution française exprime son admiration pour l'hôtel de ville de Louvain (1788) 46
Devos J.P. In memoriam Prof. Dr. A. Carnoy Voorzitter (1878-1961) 51
Persoons N. De incunabels van de priorij Bethleem te Herent 55
Reekmans L. Over de rapenprocessie en haar geschiedenis (Herent) 61
Halflants J. La Dyle, frontière entre le mosan roman et le roman scaldien ? 66
de Kempeneer J. Le parc du château de Wespelaar 73
Halflants J. De oudste kerk van Brabant:  Bertem 86
Halflants J. De Sinte-Veronekapel te Leefdaal 89
Halflants J. Een   biografie  van  Sinte-Verona  in                       " die allerexcellenste Cronyke van Brabant " 91
Halflants J. & Reekmans P. De Sint Lambertuskerk te Leefdaal 93
de Kempeneer J. Le château seigneurial de Leefdaal 97
Carnoy H. Na één jaar.   107
Carnoy H. Après un an.   108
Antheunis L. Elizabeth van Wezele, stichtster van het Sinte Ursulla-klooster te Leuven (1415-1420) 109
Van Buyten L. Pieter-Jozef Verhaghen.  Bijdrage tot de studie van de kunsthandel gedurende de tweede helft van de XVIII eeuw 115
Van Hasselt R. De stadsverdedigingswerken  van Leuven.  De oudste ringmuur (deel 1) 132
de Kempeneer J. De Kapel van O.L.V. van Gezondheid te Leefdaal 144
Persoons N. De incunabels van de priorij Bethleem te Herent 151
Meulemans Alf. Een zevende zoon.   173
T. J. Onze Rederijkerskamers 175
E.H.R.De Vocht Het eerst Leuvens Bidprentje ? 1782 St. Kwinten 170
Boekbesprekingen 177
Bibliografie over Leuven en omstreken 179
***Kroniek - Chronique*** Van Even-St.Pieters-St.Jacob-Sphospit-v'tSestich-Gr.Beg.-Pellenb-"500j kunst"-Vital Decosterstr-Ringmuur-Waai&Mind.str.-Schatk.Ggr.Beg.-De Valk-Leefdaal-Oud Hev.-Tourinnes la Grosse-Wespelaar-Wezemaal 47           100         188
Onze schitterend geslaagde archeologische uitstap 185
Brillante réussite de notre excursion archéologique 186
Nève de Mévergnies R. Dernière nouvelle 190
Ledenlijst - Liste des membres 191
Inhoudstafel 199
JAARBOEK 1962    
Persoons E.  De autograaf van het " Chronicon Bethlemiticum " door Pieter Impens 3
Verbist H Het college der H. Drievuldigheid (Oude markt) 11
Van Hasselt R. De stadsverdedigingswerken van Leuven.  De oudste stadsmuur  vervolg 23
Halflants J.  Notes sur les anciennes façades de Louvain :  La fenêtre à croisillions.  33
Lefever F.  Het huisje A°1692 in de St.. Barbarastr.  en de gevelarchitectuur uit die tijd 41
Kroniek - Chronique  (St. pieter-Patria-Park-Wespelaar-luidsprekerklokken) 55
Terlinden     Victe. Ch. Une estampe relative au siège de Louvain en 1635 59
Meulemans A. De mannen van de streep  (Stadspersoneel ? ) 65
Van Hasselt R. De stadsverdedigingswerken van Leuven.  De oudste stadsmuur  slot.   88
Halflants J.  Notes sur les anciennes façades de Louvain :  La fenêtre à croisillions.  98
Boekbesprekingen  (Hoegaarden / Scheepstrekkers/ Jan van Boendaele, Tervuren 107
Kroniek - Chronique   109
Onze archeologische uitstap                               Notre excurtion archeologique 111-112
Mertens J. Archeologie en Geschiedenis.  Enkele resultaten van het oudheidkundig onderzoek in Noord-Oost-Brabant 115
Devos J.P. L'Hôtel de Ville de Louvain 140
Halflants J.  Notes sur les anciennes façades de Louvain :  La fenêtre à croisillions. (vervolg ) 153
Preneel L.   Een brief van G. de Stassart, auditeur  bij de Raad van State, aan de staatspolitie van Napoleon 170
Bibliografie voor Leuven en omgeving 1961-1962 185
Boekbesprekingen 191
Onze archeologische uitstap                               Notre excurtion archeologique 194-196
Kroniek - Chronique (Ars sacra antiqua/Stadhuis/St..Pieters/Groot begijnhof/Arenberg/LoonbeekNeerijse kapel 198
JAARBOEK 1963    
Van Uytven R Bijdrage tot de sociale geschiedenis van de Protestanten van Leuven in de eerste helft der XVIe Eeuw 3
Halflants J. Notes sur les anciennes façades de Louvain:  La fenëtre à croissillions (suite & fin) 39
Van Schyndel B. Voorwaarden tot het hergieten van een klok voor de kerk van Wezemaal door meester Medart Wagevenx van Mechelen  (1535-1536) 55
Van Uytven R. Peter Couthereel en de troebelen te Leuven van 1350 tot1363.  Kritische nota over de persoon van een hertogelijk ambtenaar en zijn rol in de politieke geschiedenis van Brabant en Leuven. 63
Meulemans Alf. Oude huisnamen te Leuven 98
Reekmans P. Jan van Rillaer de oudere, stadsschilder te Leuven van 1548 tot1570.  Zijn schilderijen en zijn dood.  117
Halflants J.        de Kempeneer J. La Collégialle de St. Jaques à Louvain 129
Halflants J.        de Kempeneer J. La Collégialle de St. Jaques à Louvain 151
Struyf A. Het " Convent van de Alderheylichste Drijevuldicheijt en de Vijf Bloedighe Wonden Christi ons Salichmaekers " op het Klein Begijnhof te Leuven 173
Piot M. Winksele:  centrum van het grondbezit van het Leuvense Sint-Ursullaklooster 186
Reekmans P. Leuvense documenten over de Brabantse Omwenteling 191
Halflants J.       De gerangschikte monumenten van Leuven en omgeving 193
Boekbesprekingen 57
Bibliografie voor Leuven en omgeving 1962-1963 198
Kroniek - Chronique                                          PAGINA 59/ Ars sacra antiqua/krisisjaar 1740/afbraak Minderbrstr. SPCollege/Neerijse/oud hev./WespelaarPAGINA 146: de Valk / Predikheren/ kliniek OLVstraat/ Heverlee/ kessel-lo/ Tervuren 59 / 146 /203
Onze archeologische uitstap
JAARBOEK 1964    
Lefèvre Pl. Les chaires à prêcher de l' église St.-Michel à Louvain et de la Cathedrale St.-Michel à Bruxelles.  3
Terlinden Vicom. Les sept merveilles de Louvain 19
Delvaux H. Het St. Jansziekenhuis te Tienen rond 1778 - 1786 25
Struyf A. Kerk en pastoors van het Klein Begijnhof te Leuven 31
Reekmans P. Het schilderij van Edmond Plumier in de kerk van Blanden 45
De Gerangschikte Monumenten van Leuven & omg. 49
Bibliografie 56
Kroniek - Cronique.                                              Hopital St.-Pierre Louvain/Neerijse/ Kerkom 57
Persoons E. Nikolaas van Cusa te Leuven en te Bethleem in 1452.  63
Meulemans Alf. Opdrachten van een 16e eeuwse stadsschilder 70
Struyf A. De konventen en de infirmerij van het Klein Begijnhof (Brouwershaven & Gevelsteen/ 5 wondenXs. / 3Koningen /St. Maarten/ Infirmerie 73
de Kempeneer J De kapel van St-Katharina-Houtem te Hoegaarden 97
Halflants J.  Merkwaardigheden ten zuiden van Leuven (Blanden /Bierbeek/Bauvechien /Tourines-la-Grosse/ Hamme-Mille 115
Tentoonst: "Leuvens Verleden" 130
Tentoon: "Oude kunst in Leuvens Privé-bezit " 132
Uitstap: (hoeve van Daele Opvelp) 134-135
Boekbespreking: Leuven in 1740 een krisisjaar 138
Kroniek: St.. Pieters/ Vlierbeek/ Lubbek/ St. Joris-Wigne watermolen 139
Bestuur MGOKL Worden onze oude kerkinterieurs bedreigd ? 143
Van Lil M-Fr..  L'ancien doyenné de Louvain et sa réorganisation en 1803.   149
Meulemans Alf Oude Leuvense straten en huizen 181
Bibliografie voor Leuven en omgeving 232
Boekbespreking: HOUS / Bedevaartvaantjes OBrab 236
Archeologische uitstap 239
JAARBOEK 1965    
Reekmans P. Inventaris van de kerk van O.L.V.-ter Predikheren te Leuven 4
Van Buyten L. Inventaris van het parochiearchief van de kerk van O.L.V.-ter Predikheren te Leuven 27
Lefèvre PL. Arnould de Calstere doyen de St. Pierre à Louvain et de l'abbaye d'Averbode 30
Van Humbeek D. Les tours successives de l'église St. Gertrude à Louvain 37 - 102 179
Triau O. De Leuvense stedelijke Bibliotheek 59 - 96
In Memoriam ZEH De Vocht 68
Halflants J. mededelingen: De bedreigde kunstwerken in onze kerken 70
Boekbespreking: (Jan de leenheer/ ) 75
Kroniek - Chronique   museum schild.Vlierbeek/ St. Jacob/ Predikheren/ Guy Morillon/ van'tsestig/ Kasteel arenberg/ Tienen/ Wespelaar/ 76
Van Buyten L. Het kontrakt van BartholomeusGravius, Anthonis-Maria Bergaigne en Jan Wan voor het drukken van de " Leuvense Bijbels " (1547) 83
de Kempeneer J. & Halflants J. Merkwaardigheden: van Herent tot Everberg (Herent/ Winksele/ Beisem/ Erps-Kwerps/Nederokkerzeel/ Erps/ Meerbeek/ Everberg/   120
Onze archeologische uitstap 136
Boekbespreking: (Stadsfinanciën/ ) 138
Kroniek - Chronique (Bierbeek/Leefdaal/ Neerijse) 142
Struyf A. De bevolking van het Klein Begijnhof te Leuven gedurende de XVIIe en de XVIIIe eeuw 149
de Kempeneer J. Historische aantekeningen van pastoor Philippus Van Velthem over de parochie Herent (1750) 169
Van Uytven R.  Bibliografie voor Leuven en omgeving 1964 - 1965 204
Onze archeologische uitstap 210
Boekbespreking : K.B.Commissie voor Volkskunde/ Graf en Gedenkschriften Limburg
JAARBOEK 1966    
Schmets G. De afschaffing van de kloosters te Leuven door Keizer Jozef II (1780-1790 3
Schayes J. La Franche-Comté à Tourinnes-la-Grosse 21
de Kempeneer J. À propos de la mort inopinée de la marquise de Croix à Louvain 39
H.J. Aanmerkingen omtrent de aanpassing van onze oude kerken bij de vereisten van de nieuwe liturgie 45
Boekbespreking   (over de Schepenbanken Hert.Brabant / Notariaat Arr. Leuven ) 49
Kroniek - Chronique   (Herent/ Tourines-la- Grosse/ afbraak tiensestr./ afbraak kek Eegenhoven/ Wilsele/G. Begijhof/ park/  52-147-255
Thirionet J. J.-B. Van Mons promotor van de moderne pomologie 59
Lefèvre Pl. De brand van de kerktoren te Wezemaal in 1488 77
Gerits T.J. De Leuvense borduurwerker Konrad de Rike en de Abdij van Averbode 88
Spay F. & Reekmans P Bijdrage tot de geschiedenis van de parochie van O.L.V.-ten-Predikheren te Leuven. 91
Teeuwen N o.s.a. De " Charte " van de handbooggilden te Tienen en Neerlanden in 1576
Halflants J. Merkwaardigheden van Haacht tot Herent  (Haacht/ Werchter/ Wakkerzeel/ Wespelaar/ Tildonck/ Herent 119
Mededelingen 138-249
Boekbespreking   (Het mooie Hageland/ adaptations des églises 145
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen 151
Schayes J. La Ferme des Jésuites à Tourines-la-Grosse. 202
Van Molle F Het reliekschrijn van de H. Hubertus te Wakkerzeel (Werchter) Brusselse zilversmid joachim de Meyer 1646 213
Gerits T.J.o.praem De Kluis van Rotselaar 223
de Kempeneer J. Het kerkje van Egenhoven. 243
JAARBOEK 1967    
Meulemans Alf Oude Leuvense straten en huizen (Damiaanplein/ Parijsstr/ St.Antoniusberg// Schapenst.//Shapenstr/ / 3- 85-167
Smeyers M. & Van Buyten L. De oudste statuten van het Klein-Begijnhof te Leuven.  10
Lefèvre Pl. Marie van Zulper. Sa sépulture dans l'église du Grand-Hôpital de Louvain 27
Gerrits T.J. Het XVIe-eeuwse koorgestoelte en doksaal van de abdij van Park 32
De Kempeneer J. De oude pastorij van Neerijsse 40
Halflants J. La ferme des Jésuites de Louvain à Tourinnes-la-Grosse, étude architecturale 47
Mededelingen protest afbraken vaartstr./Kl.begijnhof/ Mechelsestr.//Brand Thiriy-10 geboden/Hambos Tildonck/ Hoegaarden// Ringmuur/ Studentenbrief 1793/  66 - 152 - 248
Kroniek - chronique (fotoreproductie oude zeldzame werken A.GRAUX/ Vlierbeek//Kunst te Leuven/ Diestsestraat/ Parijsstr./Vaart-Rijschoolstr/ Morillon -Predikherenst. /Kasteel Arenberg/ Lubbeek//gidsencursus/bezoek Van Daele en St.Kwinten 68 - 163 - 253
Schmets G. De afschaffing van de kloosters te Leuven door Keizer Jozef II (1780 - 1790)[vervolg en slot] 71
Vte.Terlinden Ch L'humaniste et sociologue espagnol Luis Vives à Louvain (1517 - 1523) 97
Van Molle F. Een reliekosculatorium uit de abdij Vrouwenpark, meesterproef van een Leuvens zilversmid 105
Siraux A. De voormalige Bogaardenkerk te Hoegaarden 111
De Kempeneer J Het register der beneficiën en kerken van de abdij van Park 125 -229
Halflants J. Merkwaardigheden van Honsem tot Bossut-Gottechain (Honsem/ Hoegaarden/ L'Ecluse/ Bossut 132
Boekbespreking: inventaris museum// Munt te leuven/ bronnen voor de kunstgeschiedenis…Begijnhofkerk/ 162- 249
Smeyers M. Het voormalige hoogaltaar van de St. Geertruikerk te Leuven, een werk van Guilielmus Kerrickx   ( ook Mausoleum de Pallant 180
Gerrits T.J. Aantekeningen over de Leuvense schilder Anthonis van Huldenberge en zijn werken voor de abdij van Averbode in de XVIe Eeuw. 209
Vandewiel C. Bezittingen van Leuvense en Tiense instellingen te Vissenaken tot de Franse Revolutie 217
Schayes J. La ferme de Wahanges à l'Ecluse. 235
JAARBOEK 1968    
Lefever F.A. De Huisinterieurs in Dirk Bouts' triptiek : Het Laatste Avondmaal ( 1464 - 1468)     (deel II->120) 3   -  120 - 178
"De grooten coperen pelikaen in de choor" van de St.-Pieterskerk te Leuven 14
Genicot Luc F. Les nefs préromanes de Overlaar et de Houtem-Sainte-Marguerite 23
Lefèvre Pl. Le culte de St-Jean Babtiste à l'abbaye d'Averbode du XIIe au XIXe siècle. 33
Gcrab J. &Van Buyten L. De Leuvense Stadsschilder Jan Britseels(1592- 1617) 44
Het register der beneficiën en Kerken van de abdij van Park [vervolg]
Boekbespreking : Van Even Anast.herdruk/ Tombes…de la Hesbaye/ Boonen/ Vissenakens verleden 57
Kroniek : Bierbeek/ Hoegaarden/ Keerbergen/ Vlierbeek/ Hoogbouw naamse poort/ afbraak brusselsestr 41/ Neerijse/ Winksele/ Tentoonst./ Studentencursus 1549/ Vlierbeek Zilver//nieuwe Gidsen/ Voordrachten/ Celestijnenklooster/ Hoegaarden/ diefstal Vlierbeek/ Vaartstraat/ Brouwersst/ mechelsestr/ Craenendonck/ Begijnhof/ Kl.Begijnhof/ Lubbeek/ Tremelo/ Vlierbeek/ Museum/ O.L.V.-Tielt/ Aarschot/ Diest/ Zoutleeuw ///Mélin/ Kessel-Lo grenspalen/ G.Begijnhof/ Mechelsestr./ Parkstr./ St.Hubertusstr./ Vaartstr/ Neerlinter/ TeteltTienen/ Vossem/ Zichem/Herent-Wijchmaal Tourinnes-la-Grosse 59  -158-271
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen  /Brusselsestr.          //Bieststraat/  65
Halflants J. Aantekeningen over de architectuur van enkele huizen in de Brusselsestraat 116
Halflants J. Enkele merkwaardigheden ten Oosten van Leuven:  Korbeek-lo/ Pellenberg/ Lubbeek/  142
Het Portret van Kardinaal d'Alsace - Bossu geschilderd voor de stad Leuven door :               Karel I Eyckens (1720) 151
Mededelingen : Arr.de Brabant sous l'occupation Française./ protest oudenaarde/geschiedenisonderricht/  156
Antheunis L. Uit het memoriaal van een zuster van het Leuvense Sint- Ursullaklooster (XVIIIe eeuw) 168
Reekmans P De Schat van de collegiale Sint-Pieterskerk te Leuven 237
Reekmans P De torenremonstrans van 1520 uit de schat van de kerk van O.L.V.-ten-Predikheren. 252
Halflants J. Quelques curiosités à l'Est de Louvain :  Lubbeek/St-Joris-Winge/ Kerkom 257
JAARBOEK 1969    
Reekmans P De schat van de collegiale St.-Pieterskerk te Leuven 3
Genicot Luc F. Notes complémentaires sur l'église romane de Bierbeek en Brabant. 26
de Kempeneer J. Het Register der beneficiën en kerken van de abdij van Park.[vervolg] 46
Kroniek: Heverlee-Ijzermolen/ Kerkom/ Leuven-Rooilijnen,politiekantoor/afbraak Conventuelen Tiensestr./ Nieuwrode/ Hoegaarden/ Park// 56
Boekbespreking: Tent.Catalogus,Wapens..kasteel Laarne/ Humbeek vroeger & nu,Kapelle o/d Bos/  61
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen.  Mechelsestr./Schipstr.//Borgstr./ 65-161-
Schayes J. Les biens du Collège d'Arras  à Beauvechain.  104
Meulemans Alf. Een verdwenen portaal van de Leuvense Sint-Pieterskerk 122
Kroniek: nieuwe gidsen/voordrachten/ Boutyersem-Vertrijk/ Diest/Heverleebos/ Hoegaarden/ politiecommisariaat/ Brusselse-Diestse-St.Michielstr/ Betekom/ Park/ Keerbergen//  128
Nauwelaerts M.A. Verblijf en werk van Erasmus te Leuven. 133
Halflants J. LefeverF.A. Enkele merkwaardigheden in de Voervallei.            [De romaanse kerken van Bertem, Vossem en Tervuren]  (ook Leefdaal, Duisburg, Hof OudenvoordeVossem Parkabdij Tervuren,Hofter Muncken,Dekenij Tervuren, Sterrebeek kasteel"ter Meeren" 191
JAARBOEK 1970    
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen. / Borchtstr.  //Diestsestraat///Tiensestraat/ Diestsestr 3 -81-179
Calbrecht J. Een heiligschennende diefstal te Leuven in 1720 29
Reekmans P De schat van de collegiale Sint-Pieterskerk te Leuven 47
Van 1864 tot 1969 zeventien tentoonstellingen  54
de Kempeneer J. Het Register der beneficiën en kerken van de abdij van Park.[vervolg] /Valebeke/ St.Jooris Winge/ WechterWackerzele/  55
Félix J-P. L'Orgue du Grand Béguinage de Louvain 69
de Kempeneer J. Het Hof van Overdijle te Bertem 127
Schayes J. Un vieux soldat de l'Empire à Tourines-lGrosse 139
Mededelingen: /Kapel Bertem/  142
Boekbesprekingen: /Abdij Park/ ..controverses de l'église contemporaine// 146
De schat van de collegiale St.-Pieterskerk te Leuven 148
Kroniek: /… bodemvondsten H.Drievuld.college/ Vishalle/ Gedenkteken station/ Familiekunde/  150
Struyf Ant. Het Godshuis voor arme blinde vrouwen 157
de Kempeneer J. De pachthoven en de watermolen van de abdij van Park te Bertem 217
Verbist H Opgravingen in het Drievuldigheidscollege 232
de Kempeneer J. La chapelle Saint-Antoine, au Sart à Mélin 236
Halflants J. Aantekeningen bij de excurtie van 24 mei 1970/Kumtich/ Hoksem 244
Herfstexcurtie naar Diest 4-10-1970.  251
Kroniek: /tent.COO/ winterwandeling/vonsdten Kumtich/ Stadspark Leu./Bertem-kapel/ centrale werkplaats klok (door van Aerschot) 256
JAARBOEK 1971    
Inventaris van de Figuratieve Kaarten in het Abdijarchief van Park te Heverlee 3
de Kempeneer J. Opschriften van de kloken uit het Leuvense in 1726 39
Calbrecht J. De "Palleressen" van het Groot-Begijnhof  48
Halflants J. Grandes maisons rurales du XVIIIe siècle dans la région louvaniste. [Kerkom/ boutersum/ Bierbeek: Binkom/ Blanden/ Hamme-Mille/ Herent/ Heverlee/ Hoegaarden/ Hoksem/ Honsem/ Holsbeek/ Kerkom/ Korbeek-Dijle/ Korbeek-Lo/Langdorp/ Leefdaal/ Linden/ Lovenjoel/ Lubbeek/ Meensel-Kiezegem/ Meldert/ Neerijsse/ Tielt/ Tildonck/ tremelo/ Werchter/ Wilsele/ Zichem  54
de Kempeneer J. Sint-Rochuskapel te Neerijse 74
Kroniek: Monumentenzorg ( subsidies voor Leu.)/ Brusselsestr afbraak/ Dürer en onze streek !/ Kaarten/ / uitstap alden biezen enz.Klaserin St-Pieterscollege (d'Udekem d'Acoz)/ afbraak "Ratteman" "Patria" ringmuur inBodart/tiensestr./  77 - 245
Meulemans Alf Oude Leuvense straten en huizen. /Tiensestraat// Tiensestraat( zie erratum 1972  pag. 106) 81- 181
Araki S./Vanden Bemden Y. Médaillons repréentant l'histoire du Fils Prodigue 126
Mededelingen: Werkgroep Monumentenzorg 148
Kroniek:  allerlei 150
Calbrecht J. De kranige Priorin de Liebigh bij de vernieling van de Karmel in de Tiensestraat 153
Bovijn M. Het huwelijk van pieter van Ghael en Adriana Roelofs te Korbeek-Dijle   (aan de Univ) 200
Félix J_P. Une activité du facteur d'orgues Jan Nau pour le collège de la Sainte-trinité à Louvain (1770) 228
JAARBOEK 1972    
Maes F  O.Praem De oude glasraman van de abdij van 't Park te Heverlee.  3
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen. /Tiensestr./  35
Calbrecht J. De Marollen te Leuven en de Jansenisten 54
Verbist H Zeger Bernard Van Espen een Leuvense Glorie 71
Boekbesprekingen : / Hist. Des environs BXL/ Bouwen door de eeuwen heen I / 74
In memoriam Felix Boon / Charles Terlinden 87
Keymolen Denise De aftakeling van het parochiaal kerkelijk bezit in het dekenaat Leuven ingevolge de Franse revolutionnaire wetgeving. 89
Mertens J. Tienen, een gallo-romeinse nederzetting. 113
Lefèvre Pl. L'abbatiale d'Averbode existe depuis trois siècles. 163
Boekbesprekingen : / Uyterhoeven Leuven/ de bergkapel Londerzeel 168
Kroniek: //  170- 234
Nauwelaerts M.A. De spaans-Nederlandse Humanist Juan Luis Vives en Leuven 173
Felix J_P. Het Aegidius-Franciscus Van Peteghemorgel in het voormalig Hollands college (thans Paridaensinstituut) te Leuven 202
Cassart J. Une femme de tëte : Anne Lenaerts (1708?- 1780) 220
Schayes J. L'ancienne Cense de Nivelles à Beauvechain 224
In memoriam Z.E.H. Henri-Gabriël Verbist 232
JAARBOEK 1973    
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen. /Grote-Markt/ St. Pieterskerk/ het verdwenen kerkhof/ /Naamsestr./  4- 145
Calbrecht J. De zondagsrust te Leuven en omgeving in de XVIIe eeuw 94
Boekbespreking: Rillaar en verleden/ "De heyde van Tombeek"
Reekmans P. & Lefever F.A. De grafmonumenten en epitafen van de Leuvense Sint-Pieterskerk 118-233
Kroniek:  140-197-245
Keymolen D. De aftakeling van het patrimonium der St. Jansparochie te Tervuren ingevolge  de Franse revolutionnaire wetgeving. 182
Keymolen D. De heropbouw van het patrimonium der St.-Jansparochie te Tervuren (1802 - 1831 ) 201
Maes F. Een oorlogskroniek uit het archief van de abdij van Park, Heverlee. 216
Bovyn M. De Heerlijkheid Korbeek-Dijle.  228
JAARBOEK 1974    
Calbrecht J. Het Seminarie Theologorum Veteranorum te Leuven 3
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en huizen. /Naamsestr./ /linkerzijde Naamsestr./   18-129
Maes F. O.Praem Oude remedies voor Paardenziekten 43
Reekmans P. & Lefever F.A. De grafmonumenten en epitafen van de Leuvense Sint-Pieterskerk 55- 104
Kroniek
De Maesschalk E. Een sociaal drama in het Sint-Donaaskollege (1513) 65
Calbrecht J. Inventaris van Leuvense Kapittelarchieven in het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen. 80
Félix J.-P.  Naissance d'un Satyre à Louvain en 1749 91
Kroniek 
Hueber A. O.S.B. De Keizersberg in de 19e eeuw.  180
Kroniek 194
JAARBOEK 1975    
Meulemans Alf Oude Leuvense straten en huizen (Goudsbloem- en Tervuursestr//  Parkstr. /  ) mrt/81
Reekmans P. De grafmonumenten en epitafen van de Leuvense Sint-Pieterskerk 51
A.M. Wat loslippigheid in de XVe eeuw kon kosten. 93
V/d Auweele D. Henricus de Zoemeren te Bois-Seigneur-Isaac (1468) 95
Félix J-P. L'orgue de Wakkerzeel 99
Maes F. O.Praem De verdwenen kapel der ziekelieden te Korbeek-Lo 110
Meulemans Alf De promotor of baljuw van de Leuvense Sint-Pieterskerk 125
Mededelingen (Hertogdom Brabant en Marburg a.d. Lahn/ De Leuvenlaan te Utrecht/ 127
Boekbespreking: Schilderschool v.Tervuren(Mellaerts)
Lijst der publikaties (1961 - 1975)
JAARBOEK 1976    
Meulemans Alf. Bijdrage tot de Geschiedenis van de Leuvense Geslachten 3
Goosens P. De Leuvense brouwer  Jean-Babtiste Carleer 1803-1879 139
Felix J.P. & Loncke G. Histoire des orgues de l'église Ste.Gertrude à Louvain 165
JAARBOEK 1976    
Schayes J. & Halflants J. Het Jezuietenhof te Opvelp 3
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en Huizen:  De Lei 67
Vanderbeeken G. De Gracht van de 1e ringmuur langsheen de Vital Decosterstraat 93
Calbrecht J. Leuven in de strijd tegen de Oostenrijkers 104
Meulemans Alf. Brandbestrijding te Leuven tot 1830 115
Felix J.P. Het orgel van Guillaume Robustelly te Bierbeek 1774-75 152
Hellemans G & Lefever F.A. Bouwmeester Ange de Bruyn en zijn woning Biezenstraat 3  (St.Jacobsplein) 169
Boekbespreking: Uyterhoeven Leuven2/ orgues et vie musicale St Michiel 175
JAARBOEK 1978    
Meulemans Alf. Oude Leuvense Straten(Vaart en Stapelhuizenstraat) 3
Doperé F. & Lodewijckx M. Tienen, de Middeleeuwse stadsmuur aan de borggracht 57
Apendix 1 (Houten beschoeing) 111
Vandenberghe St Apendix 2 (Aardewerkmateriaal) 114
Cramers D Post middeleeuwse vondsten te Leuven St.Pietersziekenhuis 117
JAARBOEK 1979    
Meulemans Alf. De Leuvense broederschap van Sint Lucas 3
Lefever F.A Architect Joseph, François Piscador, late neogotieker 64
Doperé F. Meldert de Romaanse toren van de St.Ermelindeskerk 75
Cramers D & Van Impe J. Een onbekende klok van Adriaan Stylaert in de St.Lambertuskerk te Opvelp 95
Van Impe J. & Cramers D. Vondsten in de voormalige St.Eligiuskapel te Leuven 101
Boekbespreking Uytterhoeven België vrij prentkaarten/  107
JAARBOEK 1980    
Rooryck M Een betere datering voor de kerk van O.L.V.-ter-Predikheren op 's-Hertogeneiland te Leuven 3
Van der Haegen & De Vos R. Ruimtelijke en sociale patronen van de cholera-epidemie te Leuven in 1849 37
Reekmans P & Bussels P.L. Mededelingen: ook een verjaardag (V/d/Weyer)  ______________________________________ Het oude sacramentsaltaar van de Leuvense St.Pieterskerk in de Minderbroederskerk te Hasselt 72-74
Boekbespreking 77
Twintig Jaar  1961-1981 79
Inhoud 80
JAARBOEK 1981    
Redactioneel 3
Huybens Gilbert Bouwstenen voor een geschiedenis van de Muziek te Leuven 5
Rasch R.A. Canon  Lotharingo-Bavarus, reconstructie en commentaar 93
Cramers D  & Van Impe J.   Romeinse en middeleeuwse vondsten te Leuven 95
Van Impe J. & Cramers D Vetus Castellum, Aborg: Spookkasteel ? 165
Van Neer W.   Studie van dierlijke beenderresten uit de Romeinse lagen van het St.Pietersziekenhuis te Leuven 167
Rooryck M De Geschiedenis van O.L.V.-ter-Predikheren te Leuven vanaf de 15e eeuw tot vandaag 173
Meulemans Alf. De Leuvense glazenierfamilie Boels en de Caumont 205
Doperé Fr.   Meldert.  De gotische donjon van de heren van Meldert.  Architecturaal onderzoek 243
Cramers D. &  Van Impe J.   Romeinse oppervlaktevondsten te Holsbeek-Attenhoven 263
Driessens L.   Antropologisch onderzoek van skeletresten van het Merovingisch grafveld  Orsmaal-Gussenhoven 267
Uit het leven van de kring /stelplaats NMBS  317
JAARBOEK 1982    
Bols M Epigrafische nota's bij het graf van Machteld van Boulogne(+1210/1) en Maria van Brabant(+1260) in de St.Pieterskerk van Leuven 3
Mulier K De opgravingen en de identificatie van de gebeenten  van de Brabantse Hertogen en hun verwanten (1929-1935) 16
Demuynck P Vondst van een belangrijke partij architecturaal beeldhouwwerk in de voormalige St.Gertrudisabdij te Leuven. Aanvulling op een recente licenciaatsverhandeling.   43
Vernimmen P.-F De klokkengieters Van Aerschodt 57
Olyslagers W.A Het convent van O.L.V.Presentatie op het Groot Begijnhof te Leuven:  "Alimentatiehuys " 77
In Memoriam (Jozef Schayes, Dirk Cramers-Lilianne Driessens) 85
Boekbespreking.  Fiets en film/ Leu.een stad om van te houden/tyd van yoen 87
JAARBOEK 1983    
Valvekens P Nieuwe gegevens over het Celestijnenklooster te Heverlee, gevolgd door nader onderzoek van de sculptuur van Jan Mone voor de Celestijnenkerk.   3
Van Pimpel & Kramers D(+) Een archeologisch onderzoek in de Wieringsstraat te Leuven 71
Van Neer W. Dierenresten gevonden bij opgravingen  in de Wieringsstraat te Leuven (12e-14e tot 19e eeuw ) 93
Van Hove L Opvelp  De agrarische structuur van en dorp en heerlijkheid toegelicht aan de hand van een pachtcontract van 1469 101
Doperé F. Meldert.  De donjon van de heren van Meldert. Archeologisch onderzoek 139
De Mets D. Het aardewerk van de site, Donjon te Meldert 174
Denissen S. Het glas van de site, Donjon te Meldert 186
Doperé F. Architecturale fragmenten en metalen voorwerpen van de site, Donjon te Meldert 188
Scheers S & Van Keymeulen A. De kopermunt van het site, donjon te Meldert 193
Van Neer W. De Dierenresten van de donjon te Meldert (13e en 16e-17e eeuw) 193
Asperges M. & Ter Welle B.J.H. De houtresten van het site donjon te Meldert 197
Huyghe D. De prehistorische bewoning van het Crabbé's veld te Holsbeek 198
boekbesprekingen: Leuven bierstad door de eeuwen heen uytterhoeven/ gids oud leuven peeters 213
Inhoud 215
JAARBOEK 1984    
Meulemans Alf. Wesaliana  (Wijtinck ->van Wezele->Vesalius ) 3
Indekeu B Johannes Huybrechts ( Van Loemel )1466?-1532 50
De Maesschalk E Beurzenstichtingen door Johannes Van Loemel (+1532)
76 Lefever F.A. daar waar de Augustijnen woonden 97
Uytterhoeven Rik de "Manufacture de papier peints Everaerts " 133
Van Impe J Zogenaamd Andenne-Aardewerk uit Leuven 156
Zeventig jaar geleden.  Augustus 1914 159
JAARBOEK 1985    
Huybens Gilbert Het officieel muziekonderwijs te Leuven 1835-1881 3
Huys Bernard Emile Matheu (1844-1932) Chronologie, betekenis en volledige lijst van zijn composities 49
Meulemans Alf Een eeuw dienstplicht door de Leuvense bril bekeken (1797-1914) 83
Meulemans Alf een eeuw dienstplicht  119
Meulemans Alf Oude Leuvense straten.  De Eikstraat 138
Boekbespreking: Hoe zei men dat weleer in het Leuvens 145
JAARBOEK 1986    
Tits Madelaine De Leuvense watermolens 3
Cramers D. Holsbeek-site "Crabbé's Veld" : Eindverslag 57
JAARBOEK 1986    
 Lameere J.B Aentekeningen van Merkweerdige Geschiedenissen voorgevallen binnen Loven (en Omliggende)                                                                ~                ~1784 - 1835~               ~ Extra !
JAARBOEK 1987    
François L. Jean Deneef Leuven1773 - Leuven1833) 3
Uytterhoeven Rik Vijf Leuvense  Nieuwjaarskaarten als spiegel van de lokale politiek.   21
Boekbespreking: Leuven weleer Uytterhoeven) 58
JAARBOEK 1988    
Lefever F.A. de architectenfamilie Van Arenbergh ( Boutersem /Wever/ Sluizen/ Wommersom/ Heverlee/ Bekkevoort/Blauwput/ Wijgmaal/ Baal 3
Meulemans Alf. Leuvense Stadboden te voet en te paard 41
Lefever F.A. Maziergaten 87
Boekbespreking: Leuven weleer Uytterhoeven) 91
JAARBOEK 1989    
Reekmans Paul Bij een verjaardag AUGUSTUS 1914 3
Peeters Marcel De Vrijmetselarij te Leuven 14
V/d Broeck Luc De blijde intrede van Albrecht & Isabella in Leuven:  een Ooggetuigenverslag 29
Dopére Frans Zekerheden en vragen omtrent de identificatie van het  St. Ermelindisschrijn van Meldert 47
Peeters Marcel LOVEN of LEUVEN 70
Colen Chantal & De Clerck Marlyse Archeologische vondsten op het Vounckplein te Leuven
Boekbespreking: Leuven weleer Uytterhoeven) 88
JAARBOEK 1990    
Meulemans Alf. Middeleeuwse ordonanties in verband met de handel in levensmiddelen 3
Colen Ch.& De Clerck M. Het archeologisch onderzoek van het College De Bay te Leuven.   40
Lefever F.A. De Leuvense Breien 112
Mellaerts David De kapel van O.L.V ter Koorts te Leuven 134
Lefever F.A. Het woonhuis van wijlen baron Gaston Eyskens 143
Boekbespreking.  [Kerk overlaar(tienen)]//Reekmans st Pieterskerk 147
JAARBOEK 1991    
Dopére Frans De watermolens van Hoegaarden.  Een technisch historische benadering   (ook Hoksem, Meldert) 3
Halflants Jaques Bezienswaardigheden ten Westen van Leuven, onze archeologische lente -excursie 16 juni; 1991 (Erps-Everberg- Meeerbeek-Nederokkerzeel 87
Mellaerts David De Laatgotische lichtbeuk en het dwarsschip van de Leuvense St. Jacobskerk te Leuven 114
Verbeke Karolien Het maaswerk in de ramen van de Gotische kerken te Leuven 141
Uyterhoeven Rik De Maetschappij der Baerdscheerders van Loven (1839-1858) 167
Peeters Marcel Mededeling Plechtige uitvaarten.   184
Boekbespreking:/parochie Rotselaar/ de Donjon in Vl, 186
JAARBOEK 1992    
Meulemans Alf. De ordonantie van de wolwevers van okt.1360 3
Mellaerts David Een kerk in beweging. De Stabiliteitproblematiek van de Leuvense St. Jacobskerk.   27
Felix Jean-Pierre Petrus Papen, organist van de Collegiale St. Pieterskerk te Leuven, componist en orgelexpert 38
Lefever F.A. De bouwheer van het huis en erf " Den Horen" in de Vlamingenstraat 114-112 57
Huybens Gilbert Kunst en Cultuur te Leuven in de 19e Eeuw 79
In memoriam Alfons Meulemans 140
Bibliografie Alfons Meulemans 144
Halflants Jaques Bezienswaardighedezn ten Oosten van Leuven /Tielt-St.Joris W.-LubbeekGempe-Gellenberg 151
Boekbesprekingen (St.Sulpitius Diest //Geologische Stadswandeling Leuven) 176
Mededelingen  Eerfwacht (Theater en vismarkt) 182
Inhoudsopgave 182
JAARBOEK 1993    
Galicia Leo Der Stadt Husen Van Lovene 1390 het patrimonium van de stad  3
Dewachter Leo  Gallo-Romeins te Leuven, toponymisch benaderd 72
Huybens Gilbert De klokken uit de toren de oorlog verloren … ;     De Duitse Klokkenroof te Leuven 116
Uytterhoeven Rik Het verdwenen tochtportaal van de Leuvense Sint Pieterskerk 156
Daras Hervé De volksdevotie tot de H. Apolonia  in de kerk van het Groot Begijnhof te Leuven 166
Halflants Jacques Bezienswaardigheden in de omgeving van Tienen. De lente excurtie van Zondag 6 juni 1993 (Grimde Hakendover Orp-le-Grand Opheylissen Wommersom Oplinter 186
Doperé Frans Meldert en Hoxem, twee woonkernen van vroegmiddeleeuwse oorprong doorgelicht 213
Verheyden Hilde  Geologie in het hart van Leuven 254
Mededelingen :Neerwinden 1693-1793-1993   257
Tover van de Middeleeuwen 260
JAARBOEK 1994    
Doperé Frans De H. Kruiskerk te Korbeek-Lo  Bouwgeschiedenis en kunstpatrimonium 3
Praet Wilfried Het orgel in de H. Kruiskerk te Korbeek-Lo 118- 151
Dequeker Luc Een Kabalistisch opschrift in de Naamsestr.. Leuven 166
Vandievoet Guido De H Ivo Advocaat van de armen en het collegium Utriusque iuris  v/d oude Universiteit 177
Huybens Gilbert Pierot Lunaire: Hommage aan de Leuvense dichter Albert Giraud (1860-1929) 189
Herman jan Pièrrot en het "Fin-de-siècle", over Pièrrot Lunaire van de Leuvense dichter Albert Giraud. 231
Delaere Mark "The solar plexus as well as the mind of early twentieth-century music" Arnold Schönbergs Pièrrot Lunaire 250
Boekbesprekingen: Beiaarden en torens in B./ Twee eeuwen Zusters van Liefde te Leu. 266
Inhoudsopgaven 269
JAARBOEK 1995    
Steeno O. De duivelbezwering bij een bezetene te Scherpenheuvel (door J.J. Havelange, laatste rector van de oude Universiteit Leuven) [sterft in Cayenne samen met de pastoors van St.Jacob en St.Kwinten] 3
Reekmans P. Brieven als archieven 27
Van Lani Stefan Het Jezuietenhof te Opvelp: De voormalige rentmeesterij van Peter Everaerts. 54
Uytterhoeven H. " Es 't wel dank on 't cometoët ?" 84
JAARBOEK 1996    
Galicia Leo. Der Stadt Husen van Lovene 1390 -Het patrimonium van de stad Leuven in de 14e eeuw. 3
Huybens G. Een merkwaardig handschrift van de Leuvense Rederijker Jacobus van Nethen (1654-1726) 80
Lahaye V. & Vercruysse M. De Oude Statuten van de Priorij Terbank te Heverlee bij Leuven 117
Reekmans P. De bloedige Augustusdagen van 1914 in Leuven gekend als Le Sac de Louvain 128
Vandekerckhove Véronique De herontdekte resten van het Sovoyecollege in de tuin van het Stedelijk Museum Vander Kelen - Mertens 146
Boekbespreking: de St.Sulpitiuskerk Diest Halflants/ Groot begijnhof Uytterhoeven 155
JAARBOEK 1977    
Meulemans Alf Brandbestrijding te Leuven tot 1830 115
Meulemans Alf. Oude Leuvense straten en Huizen:  De Lei 67
Vanderbeeken G. De Gracht van de 1e ringmuur langsheen de Vital Decosterstraat 93
JAARBOEK 1997    
Gilleir Huybens Reekmans - fotos P. De Craan Een Leuvense                      Bijbel in Steen
JAARBOEK 1998    
Gilleir Huybens Reekmans - fotos E. Dewaersegger Het Leuvens Stadhuis         Beeld - Schoon            Deel I :  De gevels
JAARBOEK 2000    
Gilleir Huybens Reekmans - fotos E. Dewaersegger Het Leuvens Stadhuis         Beeld - Schoon            Deel II :  De Torens
JAARBOEK 2001-2012 IN OPBOUW - BINNENKORT BESCHIKBAAR