Logo LHG

Logo LHG

Logo LHGLogo LHG

De Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving, gekend als GOKLO, is ontstaan in 1960.
In 2003 werd het initiatief genomen een grondige verjongingskuur op te zetten. De vereniging loste de verwachting, die uit de lange naam moest blijken, immers niet meer in. Hoe langer hoe meer werd in de omgeving door de meeste steden en gemeenten de nodige aandacht besteed aan hun eigen patrimonium. Dit gaf de mogelijkheid om de horizon te beperken en de aandacht beter op de eigen stad te vestigen, in het spoor van de eerste pioniers (zie foto bovenaan links). Een nieuwe vereniging met een nieuwe naam - Leuvens Historisch Genootschap (LHG) - werd opgericht.

In december 2004 werd het nieuwe Leuvens Historisch Genootschap als vzw opgericht. De stichtende leden van deze vzw waren op de foto midden:

van links naar rechts op de foto:
Jacques Halflants - erevoorzitter
Gerard Vanderbeeken
Leo Galicia - ondervoorzitter
Ramon Kenis
Paul Reekmans - voorzitter
Lambert Juveyns - secretaris
Jos Devos

Het huidige bestuur en medewerkers van het Leuvens Historisch Genootschap vzw vanaf 2014 zijn op de foto onder:

zittend links:
Jacques Halflants - bestuurder erevoorzitter
Ingrid Straetmans - bestuureder medewerker
Etienne Franckx - bestuurder ondervoorzitter
Tom Vanderstappen - bestuurder

zittend rechts:
Ramon Kenis - bestuurder secretaris
Lambert Juveyns - medewerker
Paul Reekmans - bestuurder voorzitter
Leo Galicia - bestuurder ere-ondervoorzitter

Over het ONTSTAAN, de GESCHIEDENIS en de WERKING vanaf het OUD COMITEIT van LEUVEN, via GOKLO tot het LHG vind je meer in de bijlage van het bijgevoegd artikel:

nr. 50 p. 2-10 - Vijftig LHG-Nieuwsbrieven continu´teit in evolutie - Paul Reekmans en Ramon Kenis en Tom Vanderstappen