Logo LHG

LEUVENS
HISTORISCH
GENOOTSCHAP

Logo LHG


De DOCUMENTEN hebben de bedoeling om gegevens over onderwerpen te bundelen zonder omvangrijk drukwerk hiervoor te organiseren;
De mappen kunnen apart afgehaald worden voor zover de voorraad dit mogelijk maakt.
Klik eventueel op MEER UITLEG (voor zover deze kan ter beschikking gesteld worden) om bijkomend een fragment van de inhoud te verkennen.


Logo LHG
Vergeten kunstatelier CHARLIER uit Leuven
VERGETEN KUNSTATELIER CHARLIER uit Leuven


Patrick Valvekens brengt een bijna verdwenen facet van een Leuvens aardewerkbedrijf uit de "belle époque" terug tot leven.
Relicten van dit atelier worder schaarser in het Leuvens straatbeeld. Ondertussen verdwijnen, althans in het Leuvense straatbeeld, de laatste getuigenissen van dit eens zo geroemde kunstatelier.

Formaat A5, 12 blz., kleur, met vele illustraties en unieke foto's uit de privé collectie van P. Valvekens en Somone Verdel.
Prijs 2€ (leden) 3€ (niet-leden)

Enkel af te halen op ons secretariaat Brusselsestraat 46/05 te Leuven tijdens de openingsuren (zaterdagvoormiddag 10-12u). Liefst telefoneren voor beschikbaarheid en afspraak voor afhaling. Vermeld bij uw betaling uw telefoon / fax / GSM of e-mail.

Logo LHG
Virtuele triomf van de Brabantse gotiek
VIRTUELE TRIOMF VAN DE BRABANTSE GOTIEK


Yves Vanhellemont brengt de geschiedenis rond de plannen voor de toren van de Sint-Pieterskerk te Leuven tot leven. Niet alleen wordt een nauwkeurige beschrijving gegeven van de verschillende plannen en tekeningen al dan niet gerealiseerd in de werkelijkheid, maar wordt een virtueel model uitgewerkt door Yves Vanhellemont zodat iedereen zich een beeld kan vormen van de vermetele plannen in de ontstaansgeschiedenis van de gotische Sint-Pieterskerk.
Vooral indrukwekkend zijn de virtuele inpassingen van de toren in de hedendaagse sky-line van de stad vanuit verschillende standpunten uitgewerkt.

Formaat A5, 16 blz., kleur, met vele illustraties en unieke virtuele reconstrcuties door Yves Van Hellemont.
Prijs 2€ (leden) 3€ (niet-leden)

Enkel af te halen op ons secretariaat Brusselsestraat 46/05 te Leuven tijdens de openingsuren (zaterdagvoormiddag 10-12u). Liefst telefoneren voor beschikbaarheid en afspraak voor afhaling. Vermeld bij uw betaling uw telefoon / fax / GSM of e-mail.
Logo LHG
LHG Documentenmap 04
PAUSEN, TEGENPAUSEN, HEILIGEN of KETTERS


P. Reekmans schetst in chronologische orde het niet altijd stichtelijke verhaal van pausen, tegenpausen, de pauskeuze die vaak door politieke en andere intriges ontaardde in een ‘soap’. In sommige perioden kon men als leek zonder priesterwijding tot bisschop, kardinaal of zelfs op kleuterleeftijd tot paus gekozen worden. Veel pausen stierven ook na een zeer kort pontificaat. Paus worden of zijn was een risicovolle stiel, wij zouden nu zeggen, een knelpuntberoep. Ondanks de onfrisse geschiedenissen maar dankzij sommige sterke kerkleiders, staat de Kerk als Instituut er toch nog.

Formaat A4, ca. 110 blz. Inclusief Glossarium, Index en addenda van Duitse koningen en keizers, Franse koningen, Byzantijnse keizers.

Te bestellen door overschrijving op nr. 735-0107595-10 aan de prijs van 10 €. Af te halen op ons secretariaat tijdens de openingsuren (zaterdagvoormiddag 10-12u). Liefst telefoneren voor beschikbaarheid en afspraak voor afhaling. Vermeld bij uw betaling uw telefoon / fax / GSM of e-mail.
Logo LHG
LHG Documentenmap 01
STRATEN en GANGEN
BINNEN DE MUREN VAN DE STAD LEUVEN


Tot genoegen van de Leuvense Leuvenaars pleegde Paul Reekmans en Leo Galicia deze plakette de beschrijving van de Leuvense straten, waarvan de naamplaatjes onlangs - naar het voorbeeld van vele steden in binnen- en buitenland - in het dialect werden bijgevoegd. Na elk lemma werd een vertaling in het AN bijgevoegd.

Formaat A4, ca. 66 blz.

Te bestellen door overschrijving op nr. 735-0107595-10 aan de prijs van 5 €. Af te halen op ons secretariaat tijdens de openingsuren (zaterdagvoormiddag 10-12u). Liefst telefoneren voor beschikbaarheid en afspraak voor afhaling. Vermeld bij uw betaling uw telefoon / fax / GSM of e-mail.

<