Logo LHG

LEUVENS
HISTORISCH
GENOOTSCHAP

Logo LHG

JAARBOEKEN LHG

In deze rubriek zijn de jaarboeken opgenomen van het LHG. Deze kunnen besteld worden via het secretariaat (zie contact).

Logo LHG
Jaarboek 2012
Logo LHG
Jaarboek 2012
Jaarboek 2012 voorbeeldbladzijde

Logo LHG
INFO over JAARBOEK-PRESENTATIE met PROGRAMMA
Klikken op tekst of foto
JAARBOEK 2012

INHOUD
In zes artikels krijgt de lezer een boeiende beschrijving van stad en omgeving doorspekt met anekdoten en illustraties:
Bij zijn oprichting in 2003 liet het LHG in zijn statuten opnemen dat het bevorderen van de kennis van ons lokale verleden en het promoten van de middelen daartoe prioritaire doelstellingen zijn. Het jaarboek 2012 dat voor u ligt bewijst dat het Genootschap zijn opdracht ter harte neemt. In zes autonome hoofdstukken worden evenveel momenten uit het verleden van onze stad onder uw aandacht gebracht.

* Het relaas van de opgravingen op het vroegere Fochplein, ru Rector DeSomerplein, zal ongetwijfeld door iedereen met meer dan gewone belangstelling worden gelezen. Maarten Smeets en Vanessa Vander Ginst brengen met een eerste artikel ‘Duizend jaar Fochplein - de resultaten van het archeologisch onderzoek’ een duidelijk overzicht van hun onderzoek. In een tweede artikel ‘Als potten spreken konden - Het dagelijkse leven op het Fochplein op basis van het ceramiekonderzoek’ brengen Maarten Smeets & Yvonne de Rue de potten en scherven tot leven. Ze brengen samen over alle commoties heen, sereen verslag uit over wat maanden archeologisch onderzoek ons hebben bijgebracht over het wonen, bouwen, eten en werken van wie we onze “voorouders” uit die tijd kunnen noemen. In twee artikelen overtuigen zij ons ervan dat, in weerwil van de eerder neerbuigende appreciatie van het Leuvense stadbestuur t.o.v. hun werk en hun resultaten, de gedane vondsten ons een betrouwbaar idee geven van de ontwikkeling van onze stad.
Geen Romeinse beelden maar authentieke restanten van het leven van onze stadsbewoners tijdens het laatste millennium met exclusieve illustraties erbij geven dit verhaal dat vele generaties omspant kleur en overtuigingskracht. In andere steden zag de lokale overheid in prestigieuze opgravingen een opportuniteit de inwoners de kans te geven kennis te maken met hun verleden op een ludiek-wetenschappelijke manier. Die overheden legden de irritatie over de duur en de kost van de hinderlijke ingrepen in de balans met de cultureel-toeristische meerwaarde van die opgravingen. Zo kon het eventuele ongenoegen over de ongemakken van het project voor een stuk weggemasseerd worden en was het gevoel bij het einde van de werkzaamheden er een van gedeelde trots. Gezeur over verloren tijd en verspilde centen werd op misprijzen onthaald.
*In aansluiting bij een vorige LHG-publicatie ‘De virtuele triomf van de Brabantse Gotiek’ in onze Nieuwsbrief n°26 sept. 2010, met een virtuele reconstructie van het nooit uitgevoerde ontwerp voor de westbouw van de Sint-Pieterskerk, schetst Yves Vanhellemont nu de ontwikkeling van de geplande westbouw op een denkbeeldige wijze met 3D-simulaties en tal van illustraties in ‘De bewogen geschiedenis van de westbouw van de Leuvense Sint-Pieterskerk’. Hoe had de voltooide westbouw van de Sint-Pieterskerk er uitgezien? Hoe is de realiteit verlopen en hoe was het mogelijk dat na talrijke instortingen en het telkens heropbouwen of restaureren de huidige situatie is onstaan? Een ontdekkingstocht op hoog niveau.
* Over een vervlogen realiteit vermeldt Etienne Franckx in zijn artikel ‘Markante grafstenen van de Sint-Jakobskerk tot leven gebracht’ de achterliggende feiten van befaamde brouwersfamilies en brengt ze weer tot leven. Hij zocht in het archief naar de onderliggende inhoud van de teksten op enkele blootgelegde grafstenen en legt een levensecht verhaal vast dat zich afspeelt rond de Sint-Jakobskerk. Hier wordt nog eens zwart-wit uitgelegd dat Leuven sinds vele eeuwen de top had bereikt van het bierbrouwen waarop de huidige brouwers met het grootste succes verder bouwen en brouwen.
* Met het artikel ‘De cultuurpolitiek van het liberale stadsbestuur van Leuven (1872-1895) - Glorification de l’art ou de la ville’ laten we een jonge kracht Marike Labrie aan het woord. Zij duikt in het culturele verleden van de stad Leuven in de periode van 1872 tot 1895 en belicht de nieuwe aanpak van de verfraaiďng van de stad, de inzichten rond de organisatie van het onderwijs en de culturele activiteiten van de stad. Die bijdrage werd aangereikt door de K.U.Leuven als vervolg op het verhaal van Matthias Meirlaen rond het cultuurbeleid van de stad Leuven in het LHG-jaarboek 2009. Een samenwerking die we graag voortzetten.
Aandenken uit mijn ballingschap in 1914-1915’ is een persoonlijk relaas van Alphonse Vandenbosch uit de Riddersstraat in Leuven. Een beklemmend verhaal uit de eerste dagen van de Eerste Wereldoorlog. Honderd jaar is het geleden. Het wedervaren van de kleine onschuldige man die blijft getuigen over wat hem, zijn familie, zijn stad, zijn volk werd aangedaan. We laten hem zijn angstwekkend verhaal doen. Honderden andere inwoners van België, niet alleen van Leuven, maar ook van Aarschot, Dendermonde, Dinant, Visé vinden er de wreedaardige feiten in terug die de hele wereld schokten.

Wij danken de auteurs omdat zij ertoe hebben bijgedragen de doelstellingen van onze vereniging waar te maken. In ploeg hebben de medewerkers ondersteuning gegeven en externe specialisten hebben met hun lay-out en drukwerk het jaarboek tot de betere klasse opgetild. Misschien, beste lezer, heeft u een jaar nodig om de inhoud van dit nieuwe jaarboek te verwerken. Maar ook dan worden uw op- en aanmerkingen in dank aanvaard. Maar intussen: lees en geniet! En daarna: uitkijken naar de volgende editie.

Ramon Kenis en Paul Reekmans Eindredactie


BESTELLING BOEK - AFHALING BOEK TIJDSLIJN LHG

Formaat: A4, 390 blz. 25cm x 17cm - portret, ingebonden, met vele kleurenfoto’s (4 eerste artikels) en zwart-wit (2 laatste artikels)
Een voorbeeldpagina uit het jaarboek kan u in bijlage zien.
Te bestellen door storting op LHG 735-0107595-10 van € 35 voor LHG-leden (of na betaling van het LHG-lidmaatschap van 25€), vzw’s, scholen en bibliotheken, erfgoedkringen, gemeentebesturen,provincie en overheid, beperkt tot 5 exemplaren. Overigen € 70.
Bij overschrijving gelieve te vermelden: naam, adres, tel, e-mail, aantal exemplaren.

Afhaling boek gebeurt best op het secretariaat van het LHG – Brusselsestraat 46/06 te Leuven (zat.10-12u) ofwel met een supplement van € 15 per boek voor de verzending van dit boek. Een inkijkexemplaar ligt ter inzage op het secretariaat tijdens de openingsuren.
Info: lhg@telenet.be - 016/460422


Logo LHG
Jaarboek 2010-2011
Logo LHG
Jaarboek 2010-2011
Jaarboek 2010-2011 voorbeeldbladzijde
JAARBOEK 2010-2011
TIJDSLIJN van LEUVEN - mensen en feiten

INHOUD

Realisatie.
De Tijdslijn van Leuven geeft een overzicht van mensen en feiten vanaf het ontstaan van Leuven tot het jaar 2011. De redacteurs zijn Paul Reekmans en Ramon Kenis bijgestaan door een team van medewerkers.

Wat is er allemaal te vinden in de tijdslijn?
Een aantal thema’s zoals infrastructuur, politiek bestuur, landbouw, industrie, handel, gezondheidszorg, restauratie, recreatie, religie, onderwijs, wetenschap, cultuur en wonen lopen door elkaar zoals in het echte leven. De feiten geven een kleurrijk beeld van elke periode in de geschiedenis van de stad Leuven. Het opzet is vooral bedoeld om de Leuvenaar te laten grasduinen in de geschiedenis van zijn stad. Het gaat in de tijdslijn niet over de geschiedenis van de wereld, België of Vlaanderen, maar de feiten hebben vooral betrekking op de stad Leuven. Voornamelijk feiten of mensen die een begrip waren voor de Leuvenaar of impact hadden op zijn leven zijn opgenomen. De gebeurtenissen van de Universiteit worden enkel aangehaald voor zover ze de Leuvenaar raken, gezien de vele eigen publicaties van de universiteit zelf.
Niet alle feiten zijn opgenomen want dan zou de omvang van het boek in delen opgesplitst geworden zijn. Het Leuvens Historisch Genootschap heeft vanuit haar eigen archief en expertise van de medewerkers een cultuur-historisch selectie gemaakt en ook gekruid met luchtige feiten. Het is een start-editie die vatbaar is voor aanvullingen en verbeteringen in de toekomst.

De opbouw en uitzicht
Vele illustraties in kleine ZWART-WIT zegels maken de gebeurtenissen aanschouwelijk en de mensen herkenbaar. Ze vormen een geheugensteun voor de feiten. De tijdslijn zelf telt 430 bladzijden geschiedenis met een stevige index van 35 bladzijden personen, zaken en trefwoorden waardoor het mogelijk is om thematische feiten zoals bijvoorbeeld markten, musea, kastelen en kerkhoven enz. op te zoeken en het verhaal zelf samen te stellen door de data aan elkaar te rijgen. Voor wie meer wil weten over al deze feiten en mensen is er een uitgebreide bibliografie achteraan via een verkorte bibliografische verwijzing per item.
Het geheel is opgemaakt in landschapsopstelling in A4-formaat, weegt ca. 1,7 kg, is gedrukt in zwart-wit en voorzien van een soepele kleurrijke kaft. Een voorbeeldpagina uit het jaarboek kan u in bijlage zien.

BESTELLING BOEK - AFHALING BOEK TIJDSLIJN LHG

Te bestellen door storting op LHG 735-0107595-10 van € 35 voor LHG-leden (of na betaling van het LHG-lidmaatschap van 25€), vzw’s, scholen en bibliotheken, erfgoedkringen, gemeentebesturen,provincie en overheid, beperkt tot 5 exemplaren. Overigen € 70.
Bij overschrijving gelieve te vermelden: naam, adres, tel, e-mail, aantal exemplaren.

Afhaling boek gebeurt best op het secretariaat van het LHG – Brusselsestraat 46/06 te Leuven (zat.10-12u) ofwel met een supplement van € 15 per boek voor de verzending van dit boek. Een inkijkexemplaar ligt ter inzage op het secretariaat tijdens de openingsuren.
Info: lhg@telenet.be - 016/460422


Logo LHG
Jaarboek 2009

Logo LHG
Jaarboek 2009 voorbeeldbladzijde
JAARBOEK 2009

INHOUD BOEK
In zeven artikels krijgt de lezer een boeiende beschrijving van de stad en haar omgeving, dit in een historisch verantwoorde beschrijving, doorspekt met anecdoten en randinformatie:
 • De ijskelder en tolhuizen aan de Brusselse Poort. Godelieve Vanzavelberg (Heemkundige Kring Libbeke) verzorgt de erg gedetailleerde bijdrage over de ijskelder en de tolhuizen aan de Brusselsepoort te Leuven.
 • Hof vanden Tymple. Jacques Halflants publiceert de studie van het Hof vanden Tymple, dat ondanks de relatief goede staat van bewaring, toch domweg werd geliquideerd in de zestiger jaren van de vorige eeuw.
 • Sint-Kwintensparochie te Leuven. Auteur J.B. Bosselaers bespreekt in een bouwhistorische studie het gebouw van de armenschool van de Sint-Kwintensparochie te Leuven.
 • Het wel en wee van het theater Frascati, in de 19de eeuw. Paul Reekmans heeft het over de veel geroemde maar te weinig gekende feestzaal Frascati die in de 19-de eeuw in het centrum van de stad de Leuvenaars vermaakte. Het is het relaas door iemand geschreven, die het zelf meemaakte en het wel en wee noteerde met de bril van een bourgeois-gentilhomme uit die tijd. Dit met commentaar.
 • Nieuwbouw Kuithoek op de hoek Kapucijnenvoer en Brusselsestraat. Gerard Vanderbeeken geeft een interessante bijdrage over een nieuwbouw in het historisch centrum van de stad en de vergelijkingen met de trends in de bouw in de laatste decennia van de 20ste eeuw.
 • De pelgrimsbrief. Paul Reekmans ontleedt een pelgrimsbrief in verband met de eredienst van Maria-Belegering in de Leuvense Sint-Pieterskerk.
 • De armenzorg. Auteur Doms behandelt de geschiedenis rond de vele organisaties en instellingen.rond de armenzorg.

BESTELLING BOEK
Te bestellen door storting op LHG 735-0107595-10 van € 35 voor LHG-leden, vzw’s, scholen en bibliotheken, erfgoedkringen, gemeentebesturen, provincie en overheid, beperkt tot 5 exemplaren. Overigen € 45. Bij overschrijving gelieve te vermelden: naam, adres, tel, e-mail, aantal exemplaren.
Formaat 245x170, 302 blz. met deels illustraties in zwart-wit en deels in kleur, met verzorgde en origineel gekleurde stijve kaft.
Wordt lid van het LHG en geniet van alle voordelen door storting van € 25 op het vermelde nummer. Bij overschrijving naam, adres, tel, e-mail vemelden.

AFHALING BOEK
Afhaling boek gebeurt ofwel op de academische zitting bij het verschijnen van het boek ofwel op het secretariaat van het LHG – Brusselsestraat 46/05 te Leuven (zat.10-12u) ofwel met een supplement van € 15 per boek voor de verzending van dit zwaar boek met meer dan 500 pagina’s tekeningen. Een inkijkexemplaar ligt ter inzage op het secretariaat tijdens de openingsuren.
Info: lhg@telenet.be - 016/460422

Logo LHG
Jaarboek 2007-2008 kaft
Logo LHG
Jaarboek 2007-2008 voorbeeldbladzijde
JAARBOEK 2007-2008

INHOUD BOEK (zie ook uitgebreide info in de vorige nieuwsbrief)
 • Deel I: Leuven en omgeving
 • Deel II: Vlaams-Brabant
 • Deel III: Buiten Vlaams-Brabant en elders
 • Deel IV: Historische en didactische studies
 • Deel V: Kaarten en overzichten
 • Deel VI: Jacques Halflants en de familie op het kasteel Gellenberg
 • Bijlage: Overzichtskaart kerken Vlaams-Brabant
BESTELLING BOEK
Te bestellen door storting op LHG 735-0107595-10 van € 70 voor LHG-leden, vzw’s, scholen en bibliotheken, erfgoedkringen, gemeentebesturen, provincie en overheid, beperkt tot 5 exemplaren. Overigen € 80. Bij overschrijving gelieve te vermelden: naam, adres, tel, e-mail, aantal exemplaren. Linnen luxekaft - Formaat 280x280 , 614 blz. met verzorgde en origineel gekleurde stijve kaft.
Wordt lid van het LHG en geniet van alle voordelen door storting van € 25 op het vermelde nummer. Bij overschrijving naam, adres, tel, e-mail vemelden.

AFHALING BOEK
Afhaling boek gebeurt ofwel op de academische zitting bij het verschijnen van het boek op 28 november in het Provinciehuis (zie hoger) ofwel op het secretariaat van het LHG – Brusselsestraat 46/05 te Leuven (zat.10-12u) ofwel met een supplement van € 15 per boek voor de verzending van dit zwaar boek met meer dan 500 pagina’s tekeningen. Een inkijkexemplaar ligt ter inzage op het secretariaat tijdens de openingsuren.
Info: Paul.Reekmans1@telenet.be - 016/460422

Logo LHG
Jaarboek 2006
JAARBOEK 2006
Deze uitgave is een rijk geďllustreerd en lijvig werk en bevat:
 • Het cultuurbeleid van de stad Leuven (1830-1872)’, met o.a. de Academie voor Schone Kunsten, de Kermisfeesten, het beeldenproject van het Stadhuis, theater Frascati en de Stadsschouwburg - Matthias Merlaen
 • Pauperisme en Charitatieve instellingen in Leuven - Jean Doms - deel 2
 • De Heren van Heverlee, Willem van Croy van Chiévres - Leo Galicia
 • Willem van Croy van Chičvres - Lambert Juveyns

Dit jaarboek is voor de leden te koop op het secretariaat aan de ledenprijs van 30€. Voor niet leden is de prijs 45€.

Logo LHG
Jaarboek 2005

JAARBOEK 2005

Deze uitgave bevat artikels over:
 • De ruimtelijke ordening te Leuven tijdens het Frans Bewind - Lefever Frans-Albert
 • Het Pater Damiaanplein te Leuven - Leo Galicia
 • Pauperisme en Charitatieve instellingen deel 1 - Jean Doms
 • Het perceel Vanhumbeeck-Piron. een waardevol stuk landschap uit de onbekendheid gelicht - Robin Engels
 • De grote kunstroof in de Sint-Kwintenskerk te Leuven - Lambert Juveyns
Dit jaarboek is voor de leden te koop op het secretariaat aan de ledenprijs van 30 €. Voor niet leden is de prijs 45 €.

Salon - Voorstelling Jaarboek - 2005

Logo LHG Logo LHG
Jaarboek 2004
JAARBOEK 2004

Het jaarboek is geheel gewijd aan de publicaties over de huizen en de straten van het oude Leuven, zoals die ooit verschenen, beschreven door Alfons Meulemans (1903-1992), maar thans aangevuld met nota’s later bijgevoegd door de auteur en met nota’s uit de 13e en de 14e eeuw door Leo Galicia. Het geheel wordt uitgegeven samen met de kaarten uit de Atlas van het Oude Leuven en een uitgebreide index, in twee delen onder hardcover.
Formaat A4 ca. 800 bladzijden en voorzien van ca. 200 prenten en onuitgegeven illustraties.

Dit jaarboek is voor de leden te koop op het secretariaat aan de ledenprijs van 50 €. Voor niet leden is de prijs 65 €.