Logo LHG

Logo LHG

Logo LHG

De ledenbijdrage garandeert een belangrijk voordeel onder de vorm van :
  • korting bij het verwerven van de publicaties (het Jaarboek, documentatiemappen, verzamelwerken, uitgave over straten enz..).
  • gratis ontvangen van de 3-maandelijkse Nieuwsbrief
  • voorrang en korting bij de Excursies
  • gratis toegang tot de Salons
  • gratis deelname aan de Sitebezoeken
  • en bijzondere korting bij gezamelijke initiatieven met andere erfgoedpartners


De ledenbijdrage bedraagt voor het werkjaar de som van 25 euro. Alle gezinsleden zijn daardoor aangesloten en hebben dezelfde voordelen.

Deze som kan overgemaakt worden op bankrekening van het LHG, nr. BE41 7350 1075 9510

Gelieve ook bij vernieuwing uw LHG-nummer te vermelden dat op het adresstrookje van de Nieuwsbrief is aangebracht.

Nieuwe leden geven best de volgende gegevens mee op:
  • lidmaatschap of bestelling of beide samen samen met
  • adres
  • e-mail adres
  • telefoon thuis of gsm-nummer
Deze algemene gegevens geven het LHG de mogelijkheid om permanent contact te kunnen houden voor en info over tussentijdse initiatieven zoals bezoeken aan tentoonstellingen, voordrachten, LHG-nieuws en acties tussendoor.