Logo LHG

LEUVENS
HISTORISCH
GENOOTSCHAP

Logo LHG


Om de contacten met de vele geïnteresseerden nauwer aan te halen, verschijnt driemaandelijks een Nieuwsbrief, waarin de leden de werking van het LHG op de voet kunnen volgen.
Klik op het gewenste artikel van de nieuwsbrief en je kan de inhoud van elk artikel verder in detail terugvinden. De recentste nieuwsbrief bevindt zich vooraan.Logo LHG

Nieuwsbrief LHG 2016-03 - nr. 50Logo LHG
nr. 50 p. 3 - Editoriaal - Ramon Kenis en Paul Reekmans


Logo LHG
nr. 50 p. 2-10 - Vijftig LHG-Nieuwsbrieven continuïteit in evolutie - Paul Reekmans en Ramon Kenis en Tom Vanderstappen


Logo LHG
nr. 50 p. 11-19 - Overzicht LHG-acties rond erfgoedzorg en archeologie - LHG


Logo LHG
nr. 50 p. 20-21 - Overzicht LHG-Salons en LHG-Oorkonde uitreikingen


Logo LHG
nr. 50 p. 22 - Overzicht LHG-Oorkonde 2006-2016


Logo LHG
nr. 50 p. 23-28 - Werd Leuven gesticht door de Vikings. Vergeten geschiedenis en legende - Mose Apelblat - LR


Logo LHG
nr. 50 p. 29-32 - De theatrale allures van een hertogsdochter - deel I


Logo LHG
nr. 50 p. 33-36 - Abdij Keizersberg en Gustav Reinbrecht, 1914-2016


Logo LHG
nr. 50 p. 37-38 - De Hoorn, uitreiking award Europa Nostra. Toespraak van Piet Jaspaert, Vice-President - LR


Logo LHG
nr. 50 p. 39 - Salons Leuven Historisch


Logo LHG

nr. 50 p. 40-41 - Sitebezoeken en Wandelingen


Logo LHG
nr. 50 p. 42-44 - Uitstappen GOKLO overzicht


Logo LHG
nr. 50 p. 45 - Uitstappen LHG overzicht I


Logo LHG

nr. 50 p. 46-56 - Nieuwsbrieven LHG 1-50 overzicht


Logo LHG

nr. 50 p. 57-59 - Publicaties LHG 1-50 overzichtLogo LHG

Nieuwsbrief LHG 2016-02 - nr. 49Logo LHG
nr. 49 p. 3 - Editoriaal - Ramon Kenis en Paul Reekmans


Logo LHG
nr. 49 p. 4 - In ‘40 was ik 15 - Herinneringen aan WO II, de bezetting begint Editoriaal - Paul Reekmans


Logo LHG
nr. 49 p. 5-10 - Justus Lipsius (°1547-†1606) en zijn Lovanium - Tom Vanderstappen


Logo LHG
nr. 49 p. 11-19 - De Dijledelta van molens tot residenties - Etienne Franckx


Logo LHG
nr. 49 p. 20-35 - De Diestsevest, van ringmuur tot ring - Ramon Kenis en Sonia Busselen


Logo LHG
nr. 49 p. 36 - LHG-nieuwsLogo LHG

Nieuwsbrief LHG 2016-01 - nr. 48Logo LHG
nr. 48 p. 3 - Editoriaal - Paul Reekmans


Logo LHG
p. 4-5 - In '40 was ik 15 - Herinneringen aan WO II - Paul Reekmans


Logo LHG
nr. 48 p. 7-11 - Le(u)ven onder Hollands bestuur, kroniek van verandering - Tom Vanderstappen


Logo LHG
nr. 48 p. 12-19 - Van kasteel tot school Bleydenberg - Sonia Busselen en Ramon Kenis


Logo LHG
nr. 48 p. 20-25 - De vondeling van de Sint-Barbarastraat - Rudi Jacobs - LR


Logo LHG
nr. 48 p. 26-31 - Drieux, “Une famille de chez nous” - Wim Platteborze


Logo LHG
nr. 48 p. 32-35 - Het verdwenen Vleeschhuijs-blok - Etienne Frnackx


Logo LHG

nr. 48 p. 36-37 - Jaarboekpresentatie-nieuwjaarsreceptie met Oorkonde Jos Hoeyberghs - LHG


Logo LHG

nr. 48 p. 38-39 - Activiteitenkalender


Logo LHG

nr. 48 p. 40 - VariaLogo LHG

Nieuwsbrief LHG 2015-04 - nr. 47Logo LHG
nr 47 p. 2 - Editoriaal Paul Reekmans


Logo LHG
nr 47 p. 3-9 - 1815 Noord en Zuid in een “innige vereniging” - Tom Vanderstappen


Logo LHG
nr 47 p. 10-11 - In ‘40 was ik 15 - Herinneringen aan WO II - Paul Reekmans


Logo LHG
nr 47 p. 12 - Verslag voordrachtenavond Ziekenhuissite - Etienne Franckx


Logo LHG
nr 47 p. 13-28 - Van Gildehof tot Sint-Donatuspark - Ramon Kenis


Logo LHG
nr 47 p. 29-31 - Ad Wouters - Ramon Kenis - LR


Logo LHG
nr 47 p. 32-35 - Kesselberg, een nederzetting uit de ijzertijd - Sonia Busselen


Logo LHG

nr 47 p. 36-37 - De instorting van een wederopbouwgevel in de Diestsestraat - LHG


Logo LHG

nr 47 p. 38 - LHG Jaarprogramma 2016 - LHG


Logo LHG

nr 47 p. 39 - Jaarboek Diestsestraat voorbeeldpagina - LHG


Logo LHG

nr 47 p. 40 - Nieuwjaarssalon LHG met jaarboek DiestsestraatLogo LHG

Nieuwsbrief LHG 2015-03 - nr. 46Logo LHG
nr 46 p. 03 - Editoriaal voorzitter Paul Reekmans


Logo LHG
nr 46 p. 3 - Le(u)ven onder Frans bestuur - Tom vanderstappen en Ramon Kenis


Logo LHG
nr 46 p. 9 - De Sint-Elisabeth verpleegsterschool een icoon, behoud in plaats van afbraak - Lore Van Meerbeek


Logo LHG
nr nr 46 p. 22 - Het relict Sint-Pietersgasthuis te Leuven, naar een waardevol conservatieproject - Edith Willekens


Logo LHG
nr 46 p. 33 - Den Blauwen Oijvaert, stadsbrouwerij en blauwververij in het Hertogensite-project - Franckx Etienne


Logo LHG
nr 46 p. 39 - Varia - Paul Mariën - Claire De Jaeger 500 ste lid - Gids Peeters Diestsestraat


Logo LHG
nr 46 p. 40 - Voordrachten ziekenhuissite - Sint-Elisabeth Verpleegsterschool en Sint-Pietersgasthuis - LHGLogo LHG

Nieuwsbrief LHG 2015-02 - nr. 45Logo LHG
nr 45 p. 03 - Editoriaal voorzitter Paul Reekmans


Logo LHG
nr 45 p. 04 - Hoog bezoek in het Groot Hospitaal. Graf Hellens - Sonia Busselen


Logo LHG
nr 45 p. 06 - Van 12 naar 28 mei 1940. Op de vlucht - Paul Reekmans


Logo LHG
nr 45 p. 10 - Hadrianus Amerotius en het Grieks in Leuven - Pierre Siggers en Raf Van Rooy


Logo LHG
nr 45 p. 20 - 1515 - Hertog Karels Blijde Intrede in Leuven - Tom Vanderstappen


Logo LHG
nr 45 p. 24 - Placet. Van Karmelieten, Broeders Christelijke Scholen en Terwende - R. Kenis P. Reekmans L. Galicia


Logo LHG
De Dijledelta een project met kansen om de verdwenen geschiedenis zichtbaar te maken - Ramon Kenis


Logo LHG
nr 45 p. 32 - Redingeneiland een moleneiland verslag - Etienne Franckx en Ramon Kenis


Logo LHG
nr 45 p. 33 - De ontwikkeling landschap ringmuur en vesten Leuven - Ramon Kenis en Etienne Franckx


Logo LHG
nr 45 p. 35 - Nieuws - Archeologie Damiaanplein, Afbraak Vlaamse Leergangen voor Cera - LHG


Logo LHG
nr 45 p. 36 - Interieur Helleputte Klooster van St.-Elisabethschool Vernield door NV CORE - LHGLogo LHG
Jaargang 12 Nr.1 maart 2015
nr 44 p. 03 - Editoriaal voorzitter Paul Reekmans

nr 44 p. 04-05 - In Leuven verdiept, Bericht uit het ondergrondse van prof. Godschalk Roosemont - Sonia Busselen

nr 44 p. 06-09 - WO II - Hoe kwam België in de greep van de vijand - Paul Reekmans

nr 44 p. 10-15 - 1815 Napoleon en Leuven - Tom Vanderstappen

nr 44 p. 16 - De 2de ringmuur. De oprichting van de muuur - Hans Lenaerts

nr 44 p. 17 - De 2de ringmuur. De ontwikkeling stadslandschap met voordracht en wandeling - Kenis Ramon & Etienne Franckx

nr 44 p. 18-19 - Nieuwjaarsalon LHG 2015 & Uitreiking Oorkonde LHG 2014- LHG

nr 44 p. 20-23 - Van Alexianen en Conventuelen tot Camillo Torres - Leo Galicia, Ramon Kenis en Paul Reekmans

nr 44 p. 24-35 - Redingeneiland, een watermolenpark aan de Dijle - Etienne Franckx, Ramon Kenis, Paul Reekmans en Wim Platteborze

nr 44 p. 36 - Kloosterpand Helleputte Kapucijnenvoer 22 Leuven opnieuw bedreigd - LHG

nr 44 p. 36 - nieuwe hoogbouw in de Hertogensite © Constantijn Van CauwenbergeLogo LHG
Jaargang 11 Nr.4 december 2014
nr 43 p. 02 - editoriaal - Paul Reekmans

nr 43 p. 03 - In Leuven verdiept, de oude bornput op de Oude Markt - Sonia Busselen

nr 43 p. 04-05 - De ringmuurtoren van de Minderbroeders - Wim Platteborze

nr 43 p. 06-10 - Thomas More en zijn utopia, de Leuvense connectie - Tom Vanderstappen

nr 43 p. 11-13 - Abdij van keizersberg en Oberleutnant Gustav reinbrecht - Zaterdag 29 augustus 1914 - Lambert Juveyns

nr 43 p. 14-17 - Ite at Joseph - Het hofke van Sint-Joseph aan de Ramberg in Leuven - Patrick Jaspers

p. 18-33 - Masterplan Hertogensite - Van oude torens naar nieuwe torens - R. Kenis, P. Reekmans, E. Franckx

nr 43 p. 34 - Nieuws - Kloosters Leuven, Mannestraat, Klooster Kapucijnenvoer, Sylvain Libert - LHG

nr 43 p. 35 - Activiteiten LHG 2015

nr 43 p. 36 - Nieuwjaarssalon LHG - Archeologie, Andreas Vesalius, stadslandschap - HLGLogo LHG
Jaargang 11 Nr.3 september 2014
nr 42 p 02 - Editoriaal - Paul Reekmans

nr 42 p 03 - Herinneringen uit WO I - deel 12 De Universiteitshal en Oude Markt - Paul Reekmans

nr 42 p 05 - Ocharme die arme begijntjes van het Groot-Begijnhof - Etienne Franckx

nr 42 p 10 - Rega. Mens, wetenschapper en weldoener - Tom Vanderstappen

nr 42 p 14 - De verdwenen Bibliotheek van het Driutiuscollege - Wim Platteborze

nr 42 p 16 - Het einde van de Tweede Wereloorlog - Michiel Harboort

nr 42 p 19 - De Grote en Cleijne Spuije - Etienne Franckx

nr 42 p 27- Voormalig klooster Elisabethschool van Helleputte Kapucijnenvoer 22 Leuven - Kenis Ramon en Paul Reekmans

nr 42 p 32 - Monumentenzorg mag geen facadisme worden - Ramon Kenis en Paul Reekmans

nr 42 p 34 - Archeologische onderzoek Vesaliussite en Hertogensite te Leuven - Paul Reekmans en Ramon KenisLogo LHG
Jaargang 11 Nr.2 juni 2014
nr 41 p. 02 - Editoriaal - Paul Reekmans

nr 41 p. 03 - Ontwerp Masterplan Hertogensite, een positiever evolutie met de knelpunten - LHG

nr 41 p. 04 - Herinneringen uit WO I - deel 11 Vrijwilligers aan het front - Antoon Reekmans

nr 41 p. 06 - Aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog - Paul Reekmans en Ramon Kenis

nr 41 p. 13 - Postkaart “Paying-off Louvain”- Wim Platteborze

nr 41 p. 14 - De ontwikkeling van het landschap rond de 2de ringmuur te Leuven - Ramon Kenis

nr 41 p. 15 - Snelheid van realisatie van ‘De Nuwen vesten’ of tweede stadsomwalling van Leuven’ - Hans Lenaerts

nr 41 p. 22 - Een brouwersleven doorheen de archieven - Etienne Franckx

nr 41 p. 28 - De Dijle Levend door Leuven. De Grote Spuye - Lambert Juveyns

nr 41 p. 29 - De Dijle Levend door Leuven. Het Eiland van het Groot Begijnhof - Etienne Franckx

nr 41 p. 30 - De Dijle Levend door Leuven. Van Steenbrug tot Minnepoort - Ramon Kenis

nr 41 p. 31 - De Dijle Levend door Leuven. Craenendonck-Vismarkt- K. van Lotharingenstraat - Ramon Kenis

nr 41 p. 32 - Verslag uitstap naar Tongeren op zondag 18 mei - Etienne Franckx

nr 41 p. 34 - Een reuzenstoet, een lange traditie - Tom Vanderstappen

nr 41 p. 35 - Hanengevechten. Archeologie keizersberg. Tolhuis dak ingestort - LHG

nr 41 p. 36 - Jubileum 10 Jaar LHG Uniek boekenaanbod - LHGLogo LHG
Jaargang 9 Nr.4 december 2012
(02) Editoriaal - Paul Reekmans

(04) Herinneringen uit WO I - deel 5 - Paul Reekmans

(06) 700 jaar Charter van Kortenberg - Tom Vanderstappen

(9) Architect Benoit Dewez - 200 jaar - Yves Vanhellemont

(12) Getekend Jan R’ de transformatie van Jan van Rillaer de Oudere naar Jan Rombouts - Diantha Osseweijer

(14) Een toevalsvondst in de vaartkom te Leuven - Geert Vynckier

(18) Kunst in de Steigers-klokken en herbestemming Sint-Jakobskerk - Rob Verbruggen

(22) Verslag van Walk for Nature - Bernadette Michels

(24) Archeologische opgravingen door studiebureau Archeologie,Maarten Smeets, op Fochplein, een waardig einde - Willy Devaere

(26) Verslag uitstap Gent - Paul Rycken

(28) Voordracht en rondleiding door Tom Coenegrachts rond 1ste ringmuur, Leuven deel 2- Ramon Kenis

(31) Jaarboek 2012- Leuvens historisch genootschap

(32) Jaarboekprensentatie 2012- Leuvens Historisch GenootschapLogo LHG
Jaargang 9 Nr.3 september 2012
(02) Editoriaal - Paul Reekmans

(03) Brengen scherven geluk _ Van het Fochplein en Pieter De Somerplein - Paul Reekmans

(04) Herinneringen uit WO I - Thuiskomst - Paul Reekmans

(06) Een gevaarlijk brouwersleven - Etienne Franckx

(8) De eerste ringmuur Leuven, deel 2 - Tom Coenegrachts

(12) Geen woorden ... maar daden - Monumentenzorg Leuven - Paul Reekmans en Ramon Kenis

(16) Abdij van Park, een landschap en de pachthoven met Hof ter Munck - Ramon Kenis

(20) De toren en klokken van de Sint-Jakobskerk - Ramon Kenis

(24) Leuven Weleer - Frederic Hecq en Rob verbruggen

(26) Excursie Gent - Ramon Kenis en Rob Verbruggen

(27) LHG jaarboek 2012Logo LHG
Jaargang 9 Nr.2 juli 2012
(02) Editoriaal - Paul Reekmans

(03) Manifest Levend Leuven - Levend Leuven

(04) Herinneringen uit WO I - deel 3 - Paul Reekmans

(06) Uitnodiging voordrachten archeologische opgravingen Fochplein - Maarten Smeets

(10) Museumbewaarplaats NMBS in Leuven verdwijnt - Tom Vanderstappen

(14) Kasteel van Arenberg en de nieuwe toren IMEC - LHG

(20) De eerste stenen stadsmuur deel 1 - een verslag - Ramon Kenis en Tom Coenegrachts

(22) Het Vesaliusproject, een alternatief voor de verwaarloosde Groep T - site - Ramon Kenis & Rob Verbruggen

(28) Lente-excursie Tienen en Hakendover, verslag - Willy Devaere

(30) In memoriam bottelarij Devroey - Rob VerbruggenLogo LHG
Jaargang 9 Nr.1 maart 2012
(02) Editoriaal - Paul Reekmans

(04) In memoriam Veronique Vandekerchove

(05) In memoriam Patrick Valvekens

(6) Kunstschilder Paul Marien stelt tentoon - Paul Reekmans

(8) WO I deel 2 - de lont in het kruitvat

(10) Een beeld bovenop de ingang Sint-Pieterskerk

(14) Tijdslijn van Leuven - Presentatie fotoverslag - Kenis Ramon

(16) Voorjaarsexcursie Tienen en Hakendover - J. Halflants en B. Michels

(28) Eerste ringmuur Leuven salon - Tom Coenegrachts

(22) Modernisme aan de vaartkom - R. Engels
(24)Verminking Industrieel erfgoed brouwerij De Dijle
door R. Kenis, P. Reekmans, P. Viaene, R. Engels

Logo LHG
Jaargang 8 Nr.4 dec 2011
(04) Sint-Monicaklooster - Patrick Valvekens

(10)Herinnering WOI - 1914 deel I

(12) Excursie 's-Hertogenbosch - Rob Verbruggen

(14) Mysterie van de grafstenen

(18) Graf 220 Utter-Hellicht - Etienne Franckx

(22) Bezwaarschrift LHG rond naamgeving Fochplein

(24) Patrimoniumzorg Bottelarij - Uitstel executie - R. verbruggen

(25) Kunst in de steigers - Impressie

(28) Tijdslijn - nieuwjaarsreceptie
Logo LHG
Jaargang 8 Nr.3 september 2011
(03) Het Fochplein voor WO II

(04) Paul Huybrechts graveerder-medailleur - Paul Reekmans

(06) Patrimoniumzorg: Bottelarij Devroey - Rob Verbruggen / Weeshuissite - Lambert Juveyns

(08) Het archeologisch vooronderzoek in de Sint-Jakobskerk te Leuven - Maarten Smeets

(14) Lente-excursie naar Aarschot op 19 juni 2011 - Paul Rycken

(16) Albertus van Leuven - Paul Reekmans

(18) Nieuw openbaar vervoer... anno 1837 - Tom Vanderstappen

(22) Revuegezelschap Mannen van 't Boelvarreke en T4 - Ramon Kenis

(24) Luibank en Verloren Kosttoren - Verloren gezicht - Paul Reekmans en Ramon KenisLogo LHG
Jaargang 8 Nr.2 juni 2011
(03) Openbaar vervoer ... anno 1813 - Tom Vanderstappen

(07) De stabiliteit van de Sint-Jakobskerk te Leuven - Katrien Deckers

(A-L) Vergeten kunstatelier Charlier uit Leuven - Patrick Valvekens

(09) Red de Bottelarij Devroey - vervolg - Ramon Kenis en Rob Verbruggen

13) Keizersberg afgraving - Dava ! - Histaruz

(14) Herfstexcursie naar s'-Hertogenbosch - Ramon Kenis en Jaques HalflantsLogo LHG
Jaargang 8 Nr.1 maart 2011
03 Ringmuur Handbooghof- Watermolen - Sint-Jakobskerk - Koorgestoelte - LHG

04 Brief LHG rechtzetting informatie Fochplein - Tobback Robbeets - LHG

08 Leuvenaars buitenspel gezet rond naamgeving Fochplein - P. Reekmans en R. Kenis

10 Op reis in de tijd 1851 - grafmonument hertog Hendrik I - Paul Reekmans

13 Leuvens historisch patrimonium verdwijnt! Een oplossing! - Ramon Kenis

14 Red het hoekhuis Villa Madeleine Reulensvest Matadi-wijk! - Ramon Kenis

15 Red de bottelarij Devroey Tiensestraat 248! - Ramon Kenis/A>

16 Den Bastin - Charlotte van de Bastin - Etienne Franckx

22 Pieter-Jozef Verhaghen in het spoor van Rubens - Dani Vandpoel

25 Ontmoeting met Pieter-Joseph Verhaghen in Rome - Paul reekmans

26 Lente-excursie naar Aarschot op zondag 19 juni - J. Halflants en R. CamerlinckxLogo LHG
Jaargang 7 Nr.1 maart 2010
02 Schilder-docent Jan Hodru

04 Middeleeuws handelsverkeer in Leuven

06 Uitbreiding Kartuizerij, een blok teveel

12 Jaarboekpresentatie - nieuwjaarsreceptie

14 Honderd jaar patrimoniumzorg - Voorzitter Paul Reekmans

17 Intrigerende vondsten in 's hertogeneiland bij Kloosterhotel

20 Opgravingingen slachthuis bij de Dijle-oever/A>

22. Excursie ‘de groene rand Brussel’Logo LHG
Jaargang 6 Nr.4 dec 2009
02 Editoriaal en activiteiten 2010

04 Over Museum ”M” en over Museum “Vrienden”

06 Schilder Philippe De Smedt

14 Sint-Jakobskerk, een stap vooruit

12 Fotoarchief voor het LHG

14 Verslag excursie Luik

16 Architect Vincent Lenertz, zijn oeuvre

21 Archeologie in Gent ... en Fochplein in Leuven?

4 22 Bezoek De Boschboom's Hertogenbosch- Contiusorgel - Jaarboek 2009Logo LHG
Jaargang 6 Nr.3 sept 2009
02 Editoriaal

03 's-Hertogenbosch op bezoek

04 Hints voor het Museum M

06 Archeologie op het Fochplein

15 'Leuven eeuwenoud' verdwijntLogo LHG
Jaargang 6 Nr.2 juni 2009
02 Editoriaal

03 Een standbeeld op de dool

04 Het Monseigneur Ladeuzeplein

06 Kraagstenen stadhuis gevonden

08 Excursie Hageland fotoverslag

10 Vondst palissade aan de Dijle afgevoerd

12 Erfgoeddag 2009 een succes

15 Renovatie versus afbraakLogo LHG
Jaargang 6 Nr.1 maart 2009
03 Brief voor behoud erfgoed in Janseniushof

04 Huis De Gregoire – Decanaat Geneeskunde

06 Sint-Alfonsuskerk en de Redemptoristen

08 Paap Toon

11 Opnieuw teksten teruggevonden

12 Voorjaarsexcursie Midden Hageland

14 Uit de oude doos. Waar? – Zoekertje !

15 Renovatie versus afbraak! - Huizenrij Ramberg en Barbarasite

15 LHG-nieuws - Agenda o.a. Erfgoeddag 2009 'LHG vertelt'Logo LHG
Jaargang 5 Nr.4 dec 2008
02 Vijf jaar LHG - Onze trots, onze angst

04 Mechelen, centrum oud en nieuw

08 Voorstelling Jaarboek 2007-2008

12 3hoog redt site Van Humbeeck-Piron

16 Janseniushof? Helleputte? Paviljoen?Logo LHG
Jaargang 5 Nr.3 sept 2008
Barbarahof te Leuven. Een blinde muur. Door Paul Reekmans

Anatomisch Amfitheater. Door Guy Gilias.

Verslag van de tentoonstelling tekeningen Pierre en Jacques Halflants. Door Ramon Kenis.

De K.W.-stelling. Overblijfselen van de Belgische verdediging. Door K. Demarsin

Bescherming ‘Pleintje’ Vanden Tymplestraat te Leuven. Door de bewoners en LHG


Logo LHG
Jaargang 5 Nr.2 juni 2008
Ter verantwoording. Door Paul Reekmans

Inhoud publicatie.

Kennismaking met de auteurs Pierre en Jacques Halflants en selectie van prenten.

Verslag lente-excursie Dijledorpen o.l.v. Jacques Halflants en Ramon Kenis.

Herfst-excursie Mechelen- programma.


Logo LHG
Jaargang 5 Nr.1 maart 2008
Editoriaal. Bij een jubileum van het LHG! Door Paul Reekmans

Het Sint-Jorisretabel. Wat kunnen we verwachten van het Leuvens museum ‘M’. Door Paul Reekmans.

Leuven, Stad van het bier. Door Paul Reekmans.

De soap van het Contius-orgel voor de St.-Pieterskerk te Leuven. Door Paul Reekmans.

Tekst in St.-Kwintenskerk ontrafeld. Door Lambert Juveyns.

Programma excursie ‘Dorpen van de Dijlevallei’. Door Jacques Halflants en Ramon Kenis.

Nieuw kleedje voor de Kruidtuin. Door Ramon Kenis.

Publicatie 'De Steenstraete' Door P. Reekmans en R. Kenis.

Nieuwe documentatiemap 4: ‘Pausen, Tegenpausen, Heiligen of Ketters. Door Paul Reekmans.Logo LHG
Jaargang 4 Nr.4 dec. 2007
Prof. Raymond Lemaire. Door Paul Reekmans

In Memoriam Professor Jozef Remi Mertens. Door Paul Reekmans.

Salon over de Barbarassite en Barbarahof. LHG.

2007-04_De Dijle in Leuven, een vloek en een zege. boekbespreking door P. Reekmans.

Jaarboek 2007, de prentencollectie van vader en zoon Halflants.

De Leuvense Prentenatlas, prenten 98 en 101 gesitueerd. Hartmut Koelman.

Een inventaris voor erfgoed, de bezorgdheid van een burgemeester. LHG-Paul Reekmans.

Nieuwsbrief LHG 2007-04_Van Humbeeck Piron te Leuven, herbestemming tot Congrescentrum. LHG.


Logo LHG
Jaargang 4 Nr.3 sept 2007
Rede n.a.v. het Salon 'van Vikingkamp tot Barbarasite'

Parkeren bij de parkheren in de Parkabdij
R. Camerlinckx – L. Philippe
Logo LHG
Jaargang 4 Nr.2 juni 2007
Editoriaal - De Barbarasite en de afbraak huizenblok Tiensestraat

Archeologisch onderzoek Barbarasite te Leuven, Jos Devos

Monumentenwacht Leuven LHG - terugblik 1962-1963, Paul Reekmans.

Voorjaarsexcursie LHG 2007 Diest- Fotoverslag

Suzanne van Aerschot ontvangt de LHG-prijs 2007 - Vlaamse Begijnhoven.

Voorstelling LHG jaarboek 2006 met eregaste Suzanne van Aerschot

Tenstoonstelling 'Doodgewoon' in Tienen, Luc Philippe

LHG- Herfstexcursie naar Gobertange, Hoegaarden,..- ProgrammaLogo LHG
Jaargang 4 Nr.1 maart 2007
Confrontatie Twee Schatten

Archeologische opgraving Zwembadsite - Verslag

Erfgoeddag 'HistarUZ waardevol erfgoed'

Kardinaal Mercierplein

Voorjaarsexcursie naar Diest - ProgrammaLogo LHG
Jaargang 3 Nr.4 dec 2006
Hebben we het over orgels?

Provinciedomein Kessel-lo

Verslag excursie Maastricht

Opgravingen zwembadsite

War Graves Commission

Dijlebrug beschermdLogo LHG
Jaargang 3 Nr.3 sept 2006
In memoriam Rik Uytterhoeven

In memoriam Felix Stienlet

Brabantse folklore en geschiedenis

De Croy-Hamal in Limburg

Margarethaplein

De geschiedenis van de Monumentenwacht 1961

Kunst in de steigersLogo LHG
Jaargang 3 Nr.2 juni 2006
Er is een vismarkt in de maak!, Editoriaal LHG

De Barbara-site pleidooi in een bezwaarschrift, LHG

Verslag voorjaarsexcursie - de Kempen - 7 mei 2006.htm

Het Alfons Smetsplein, Leo Gallicia

Salon - Voorstelling Jaarboek - 2005

Lezersbrief_Tunnel onder de Keizersberg te Leuven

Lezersbrief_Judas..een iconografische kluif

De Maagdentoren te Zichem en de Handbooghof te Leuven, P. ReekmansLogo LHG
Jaargang 3 Nr.1 maart 2006
De Barabarasite te Leuven, erfgoed en archeologie

Het verhaal van trommelaar Jean Elli en Napoleon, P. Reekman

De Plas Fosj, P. Reekmans

St. Jacob en Santiago de Compostella

Voorjaarsexcursie "de Kempen" programma - zondag 7 mei 2006

Uitnodiging LHG Salon - Jaarboek 2005Logo LHG
Jaargang 2 Nr.4 dec 2005
Editoriaal

Van Stadhuis Leuven naar Stadskantoor"

De Barabarasite een zicht op cultuur ?

Het Quinten Metsysplein

Het stedelijk zwembad te Leuven

Het struifvogelspel Leuvens erfgoed ?

LHG-salon 2005 "Tussen Grote Markt en Cuythoek" - verslag

LHG-uitstap 2005 "Van Leefdaal tot Tervuren" - fotoverslag

Nieuw ! DocumentatiemappenLogo LHG
Jaargang 2 nr.3 aug 2005
Editoriaal

In memoriam F.A. LEFEVER

Het Manoeuverplein

St. Jacobskerk een nieuwe toekomst

LHG excursie 2005 " Van Leefdaal tot Tervuren" programma

LHG excursie 2005 "Pajottenland" fotoverslagLogo LHG
Jaargang 2 nr.2 mei 2005
Editoriaal

Studiebeurzen

Herbert Hooverplein

Beeldhouwer Pieter-Jan Braecke

Het postgebouw aan het Smoldersplein

Weeshuissite Patrimonium - nieuws 01

Huizen Ramberg 27-29 - Patrimonium - nieuws 01Logo LHG
Jaargang 2 nr.1 febr 2005
Editoriaal

Constantin Meunier 1831-1905

St.-Jacobsplein

Aandachtspunten rond 's Hertogeneiland

Sitebezoek rond 's Hertogeneiland : deel 1

Excursie Zuidrand Pajottenland 29 mei 2005

Hugo de Keyserprijs 2004 voor het LHG

<