Logo LHG

LEUVENS HISTORISCH GENOOTSCHAP

Logo LHG

E-mail OVER LHG
ACTIVITEITEN LHG

PUBLICATIES LHG


E-mail CONTACT LHG


INTERESSANTE
WEBSITES

LEES MEER OVER ONZE ACTIE LHG en KLIK OP
LHG BEZWAREN-PLEIDOOI RUP-HERTOGENSITE


Logo LHG


WELKOM - LHG TEAM
Welkom bij het Leuvens Historisch Genootschap (LHG vzw). Dit genootschap is gegroeid uit de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en Omgeving, die in 1960 werd gesticht met het doel de kennis van het verleden van Leuven en het hertogdom Brabant te bevorderen en zijn historisch patrimonium te bestuderen, het historisch erfgoed te verdedigen en te ijveren voor het behoud en de ontsluiting ervan. U vindt hier meer over de historiek, het bestuur en werking van het LHG.

LIDMAATSCHAP
Het LHG is een ongebonden vereniging en kan alleen werken dankzij uw lidmaatschap. Klik op Lidmaatschap en bekijk de voordelen bij toetreding.

MONUMENTENZORG
En van belangrijkste doelstellingen van het LHG is de monumentenzorg. Als antenne is het LHG actief rond monumentenzorg. De acties waarrond het LHG werkt kunnen in dit item opgevolgd worden.

ACTIVITEITEN: EXCURSIES - SITEBEZOEKEN - SALONS - SAMENWERKING
Het LHG richt excursies in rond historisch erfgoed. De actualiteit wordt gevolgd en sitebezoeken worden georganiseerd. In de salons of voordrachten komen actuele onderwerpen aan bod. Het LHG ondersteunt erfgoedinitiatieven door samenwerking. De toekomstige activiteiten en het verslag van voorbije activiteiten kunnen hier opgevraagd worden.

NIEUWSBRIEF
Het LHG publiceert driemaandelijks een Nieuwsbrief, waarin de leden de werking van het LHG kunnen volgen, met nieuws en externe bijdragen. Door hier aan te klikken kan je de vele artikels raadplegen.

JAARBOEK-VERZAMELWERK
Elk jaar wordt een Jaarboek of Verzamelwerk gepubliceerd. Meer nieuws over de voorbije jaarboeken en het laatste jaarboek kan U hier vinden.

PRENTENBOEKEN 'STRATEN, PLEINEN,SITES van LEUVEN'
Een reeks prentenboeken met veel foto's van vroeger, vergeleken met nu, over historische straten, pleinen en sites van Leuven is aangezet. De 'Steenstraete' of deel Brusselsestraat is reeds verschenen. Andere straten, pleinen en sites volgen. Zie meer door 'prentenboeken' aan te klikken.

DOCUMENTENMAPPEN
Documentenmappen over onderwerpen allerlei worden tussentijds aangeboden als losse documentatie.

OVERZICHT GOKLO-JAARBOEKEN 1961-2002
Publicaties van de 'Mededelingen en de Jaarboeken' van de voorganger GOKLO, leverden vele waardevolle studies. De titels van de verschenen artikels van Goklo, van 1961-2002, kunnen hier geraadpleegd worden.

E-mail Klik op mail-knop om een info of mail te verzenden aan het LHG Kaboutermansstraat 66 3000 Leuven t.a.v. lhg@telenet.be of tel. 016/233401 of 016/460422


RECENTSTE NIEUWSBRIEF NR 50
Logo LHG

RECENTE PUBLICATIE
Logo LHG

BESTEL HET JAARBOEK
'WANDELINGEN LEUVEN'
DEEL 1 DIESTSESTRAAT
of bij het LHG VIA STORTING op nr. BE417350 1075 9510 - wordt opgestuurd - of TE KOOP BIJ DE STANDAARD BOEKHANDEL Naamsestraat 57 of Diesestraat 127 of BOEKHANDEL PEETERS Bondgenotenlaan 153 te LEUVEN

Prijs 25 voor niet-leden 15 voor LHG-leden
meer info klik aan
contact LHG (draaiende mail)
of lhg@telenet.be